Popis projektu

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, konkrétne u biologicky rozložiteľných  odpadov zo záhrad parkov a cintorínov na území mesta Poltár. Cieľ projektu sa dosiahne realizáciou hlavnej aktivity: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov.

Výsledky projektu sú určené pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta a sú vyjadrené prostredníctvom merateľných ukazovateľov projektu:

- Obstará  sa 826ks kompostovacích kontajnerov pre plnenie ukazovateľa Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu 

- čím sa zvýši kapacita na predchádzanie vzniku odpadov o 867,3m3, ako príspevok k plneniu ukazovateľa Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov

Viac
Subjekt
Mesto Poltár
Miesta realizácie
Poltár
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.06.2019
Celková suma
128,089 €
Vlastné zdroje
6,404 €
Vyčerpané z projektu
127,696 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
28.11.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
28.06.2019
Názov
Predchádzanie vzniku biologicky rozloži…
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
12.03.2019
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
28.06.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov
Hodnota
867,3 (m3)
Cieľ
867,3 (m3)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu
Hodnota
826,0 (počet)
Cieľ
826,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

kompostér

došlá fa 201900011 - kompostéry

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,034 €
Schválené na preplatenie
42,034 €
Realizácia
-
Názov

kompostér

došlá fa 201900011 - kompostéry

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,034 €
Schválené na preplatenie
42,034 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

kompostér

došlá fa 201900005 - kompostéry

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,966 €
Schválené na preplatenie
81,966 €
Realizácia
-
Názov

kompostér

došlá fa 201900005 - kompostéry

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,966 €
Schválené na preplatenie
81,966 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

podporné aktivity

súhrnný účt. doklad

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
Mesto Poltár
Žiadaná suma
3,696 €
Schválené na preplatenie
3,696 €
Realizácia
09.07.2019
Názov IČO
Názov
Mesto Poltár
IČO
00316342
Názov
PM SYSTEMS, a. s.
IČO
36839248
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.