Popis projektu

Projekt je zameraný na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy v katastrálnom území obce Liešťany, ktoréhoprevádzkovateľom a užívateľom obec Liešťany.

Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Na základe požiadavky investora projekt rieši zníženie spotreby energie objektu obecný úrad a kultúrny dom na základe energetického auditu. Tá zahŕňa výmenu drevených a oceľových výplní otvorov, zateplenie stien a strešnej konštrukcie objektu nad posledným nadzemným podlažím a modernizáciu plynového kotla, modernizáciu regulácie, merania a rozvodu plynu, modernizáciu časti pôvodných rozvodov vykurovania.

Realizáciou navrhovaných aktivít dosiahne zrekonštruovaná budova energetickú triedu B pre všetky miesta sporeby energie nachádzajúce sa v budove  a ukazovateľ primárnej energie dosiahne A1. Zrekonštruovaná budova okrem zníženia prevádzkových nákladov zabezpečí aj zdravotne nezávadné prostredie pre zamestnancov a návštevníkov budovy.

Viac
Subjekt
Obec Liešťany
Miesta realizácie
Liešťany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.04.2019
Celková suma
406,097 €
Vlastné zdroje
20,305 €
Vyčerpané z projektu
374,269 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
20.09.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
23.04.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
20.09.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0257 (MW)
Cieľ
0,0257 (MW)
Naposledy aktualizované
23.07.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0257 (MWt)
Cieľ
0,0257 (MWt)
Naposledy aktualizované
23.07.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
26,985 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
33,24 (t ekviv. CO2)
Cieľ
32,86 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
23.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
7,97 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
31,97 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.07.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.07.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
620,82 (m2)
Cieľ
620,82 (m2)
Naposledy aktualizované
23.07.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
9,2344 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
52,7973 (MWh/rok)
Cieľ
52,7973 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
43562,9246 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
266145,53 (kWh/rok)
Cieľ
244780,0389 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
54431,6415 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.07.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra - REMER, a.s.

Vlastník dokladu
Obec Liešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
382,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - REMER, a.s.

Vlastník dokladu
Obec Liešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
359,137 €
Schválené na preplatenie
359,137 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra Remer 10%

Vlastník dokladu
Obec Liešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,132 €
Schválené na preplatenie
15,132 €
Realizácia
28.06.2019
Názov IČO
Názov
REMER s.r.o.
IČO
19015003
Názov
REMER s.r.o.
IČO
19015003
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.