Popis projektu

Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti materskej školy  v obci Ludanice. Predmetom projektu je zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu, výmena otvorových konštrukcií, rekonštrukcia vykurovania a elektroinštalácie vrátane fotovoltaiky a inštalácia novej vzduchotechniky s rekuperáciou. Realizáciou navrhovaných aktivít dosiahne zrekonštruovaná budova celkové zatriedenie do energetickej triedy B a ukazovateľ primárnej energie dosiahne A1. Zrekonštruovaná budova materskej školy okrem zníženia prevádzkových nákladov zabezpečí aj zdravotne nezávadné prostredie pre deti, zamestnancov a návštevníkov budovy.

Viac
Subjekt
Obec Ludanice
Miesta realizácie
Ludanice
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.01.2020
Celková suma
687,764 €
Vlastné zdroje
34,388 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0266 (MW)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,0189 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWe)
Cieľ
0,0077 (MWe)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
10,31 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
5,15 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
38,66 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,78 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
8,38 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
36,66 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
688,29 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
13,7874 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
167,731 (MWh/rok)
Cieľ
167,731 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
153943,6 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
328856,7 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
185296,4 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.