Popis projektu

V obci Omšenie žije 1927 obyvateľov. Z celkového počtu domácností 586 prevažná väčšina (550) žije v rodinných domoch so záhradami. 36 domácností žije v šiestich bytovkách. BRKO vyprodukovaný v týchto domácnostiach občania individuálne zhodnocujú kompostovaním, alebo ho môžu počas celého roku na miestnom zbernom dvore (orezy drevín). Občania kompostujú vo vlastných nádobách, často nie príliš vhodných, bez celkovej a systematickej koordinácie. Na území obce sa nachádzajúoblasti, v ktorých sú postavené chaty (190 chát), Základná škola s Materskou školou s rozsiahlou školskou záhradou. Bioodpad v oblastiach s chatami a v školáchje zhodnocovaný kompostovaním v podomácky vyrobených kompostéroch. Veľkosť zelených plôch v záhradách rodinných domov, v oblastiach s chatami a v  školskom areáli je vyše 680 000m2. Cieľomprojektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci a podpora predchádzania vzniku odpadov. Predmetom projektu je obstaraniezáhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Omšenie. Súčasťou každého kompostéra bude návod na obsluhovanie kompostérov a správne kompostovanie. Kompostéry budú poskytnuté domácnostiam, ktoré žijú v rodinných domoch so záhradami, chatárom a zvyšok bude umiestnený v školskom areáli. Vyprodukovaný kompost z týchto kompostérov bude slúžiť výlučne pre potreby obyvateľov. Celkovo bude obstaraných 600 nádob s celkovým objemom 630 m3.Zrealizovaním projektu sa komplexne zabezpečí triedenie a zhodnocovanie BRKO v obci.

Viac
Subjekt
Obec Omšenie
Miesta realizácie
Omšenie
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2018 - 01.02.2019
Celková suma
99,996 €
Vlastné zdroje
5,000 €
Vyčerpané z projektu
89,993 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.11.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Predchádzanie vzniku biologicky rozloži…
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
16.10.2018
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
31.01.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov
Hodnota
630,0 (m3)
Cieľ
630,0 (m3)
Naposledy aktualizované
04.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu
Hodnota
600,0 (počet)
Cieľ
600,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.06.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kompostéry

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Omšenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,993 €
Schválené na preplatenie
89,993 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

Kompostéry

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Omšenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,993 €
Schválené na preplatenie
89,993 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
ETIKO s.r.o.
IČO
47129671
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.