Popis projektu

Predmetom predkladanej Žiadosti o NFP je zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v obci Čachtice. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná. Projektová dokumentácia rieši zníženie energetickej náročnosti budovy prostredníctvom:

-zateplenia obvodového plášťa,

-zateplenia strešného plášťa,

-výmeny otvorových konštrukcií,

-výmeny elektroinštalácie a osvetlenia

-rekonštrukcie ústredného kúrenia ako aj ďalšie stavebné úpravy a dokončovacie práce uvedené v projektovej dokumentácii a rozpočte projektu.

Predkladaným projektovým zámerom má obec snahu znížiť energetickú náročnosť budovy a naplniť merateľné ukazovatele.

Viac
Subjekt
Obec Čachtice
Miesta realizácie
Čachtice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.06.2020
Celková suma
373,386 €
Vlastné zdroje
18,669 €
Vyčerpané z projektu
168,295 €
Nezrovnalosti
12,600 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
07.04.2017
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
25.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
24.10.2018
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
25.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1548,6 (m2)
Cieľ
1548,6 (m2)
Naposledy aktualizované
25.09.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
33,7846 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
133,1103 (MWh/rok)
Cieľ
133,1103 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
99325,751 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
313286,05 (kWh/rok)
Cieľ
307726,576 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
108194,8255 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0766 (MW)
Cieľ
0,075 (MW)
Naposledy aktualizované
25.09.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0766 (MWt)
Cieľ
0,075 (MWt)
Naposledy aktualizované
25.09.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
78,75 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
25,3 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
25.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
28,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
25.09.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Čachtice
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
168,295 €
Schválené na preplatenie
168,295 €
Realizácia
03.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Čachtice
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
168,295 €
Schválené na preplatenie
168,295 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Čachtice
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
171,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Čachtice
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
2,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Čachtice
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
171,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Čachtice
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
13,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Obec Čachtice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2020
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Obec Čachtice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2019
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Čachtice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2017
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Obec Čachtice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Obec Čachtice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Čachtice

Suma celkom
6,558 €
Vrátená suma
6,558 €
Suma na vymáhanie
6,558 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Obec Čachtice

Suma celkom
6,042 €
Vrátená suma
6,042 €
Suma na vymáhanie
6,042 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Obec Čachtice

Suma celkom
356,352 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
356,352 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
PETRAM, a. s.
IČO
44989814
Názov
Kováč Architects s.r.o.
IČO
50316788
Názov
Construction s.r.o.
IČO
31106064
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.