Popis projektu

Projekt rieši zlepšenie energetických vlastností budovy Obecného úradu s kultúrnym domom v obci Bukovec a to obnovou obalových konštrukcií - zateplením obvodového plášťa, modernizáciu vykurovacích systémov, systému rekuperácie, osvetlenia a  systémov prípravy teplej vody za účelom zníženia spotreby energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Bukovec.

Na základe vypracovaného energetického hodnotenia projektu bude po realizácií hlavnej aktivity budova Obecného úradu a Kultúrneho domu zaradená do energetickej triedy  oproti súčasnej triede , Globálny ukazovateľ - primárna energia, poklesne zo súčasných na . Zároveň dôjde k poklesu emisií a znečisťujúcich látok produkovaných touto verejnou budovou.

Projekt je v súlade s Programom rozvoja obce, cieľmi a opatreniami OP KZP v rámci špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. 

Viac
Subjekt
Obec Bukovec
Miesta realizácie
Bukovec
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.06.2020
Celková suma
363,529 €
Vlastné zdroje
18,176 €
Vyčerpané z projektu
174,497 €
Nezrovnalosti
326 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
15.03.2017
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
19.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
57603,6677 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
02.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
201055,2825 (kWh/rok)
Cieľ
203847,0469 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
02.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
65314,9842 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
02.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
23,7713 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
02.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
81,375 (MWh/rok)
Cieľ
81,375 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
02.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1316,87 (m2)
Cieľ
1316,87 (m2)
Naposledy aktualizované
02.10.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,025 (MWt)
Cieľ
0,024 (MWt)
Naposledy aktualizované
02.10.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
22,2467 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
02.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
41,1658 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
02.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
4,97 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
02.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
35,66 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
02.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,025 (MW)
Cieľ
0,024 (MW)
Naposledy aktualizované
02.10.2020
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.10.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.10.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bukovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bukovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,952 €
Schválené na preplatenie
105,952 €
Realizácia
30.03.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bukovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bukovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,952 €
Schválené na preplatenie
105,952 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bukovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,862 €
Schválené na preplatenie
62,862 €
Realizácia
30.03.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bukovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,862 €
Schválené na preplatenie
62,862 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bukovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,684 €
Schválené na preplatenie
5,684 €
Realizácia
30.03.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bukovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,684 €
Schválené na preplatenie
5,684 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bukovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bukovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bukovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bukovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bukovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bukovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bukovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bukovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Energetický audit

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bukovec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Bukovec

Suma celkom
326 €
Vrátená suma
326 €
Suma na vymáhanie
326 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
LOVIS plus s.r.o.
IČO
50157833
Názov
VERVA, spol. s r.o., Košice
IČO
17084059
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.