Popis projektu

Cieľom projektu zateplenia objektu materskej školy je zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy v obci Oravská Polhora. Parciálnymi cieľmi projektu je zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, vytvorenie bezbariérového vstupu do hlavnej časti budovy MŠ a aktualizácia výzoru a vzhľadu budovy súdobovými architektonickými formami. Pôdorys budovy MŠ sa nemení. 

Naplnením parciálnych cieľov žiadateľ dosiahne zníženie potreby energie na vykurovanie o 60,75 %. Realizáciou plánovaných opatrení navrhnutých energetickým auditom dosiahne obec zníženie celkovej spotreby energie o  185 599 kWh/rok. Popri znížení energetickej náročnosti dôjde taktiež k zníženiu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Realizáciou projektu sa prispeje  k zníženiu ekonomickej náročnosti prevádzky materskej školy a k ochrane životného prostredia na predmetnom území.

Viac
Subjekt
Obec Oravská Polhora
Miesta realizácie
Oravská Polhora
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2016 - 01.01.2020
Celková suma
618,244 €
Vlastné zdroje
30,912 €
Vyčerpané z projektu
576,042 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy …
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2016
Skutočný začiatok
16.02.2016
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
20.01.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
12.07.2019
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0064 (MW)
Cieľ
0,0064 (MW)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0048 (MWt)
Cieľ
0,0048 (MWt)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0016 (MWe)
Cieľ
0,0016 (MWe)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
4,83 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
1,59 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
103,8 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
2,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1857,2 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
215,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1246,2 (m2)
Cieľ
1208,32 (m2)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
56,5081 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
348,1743 (MWh/rok)
Cieľ
348,1743 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
291666,2673 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
211926,924 (kWh/rok)
Cieľ
213171,8144 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
321003,6105 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Oravská Polhora
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Oravská Polhora
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292,538 €
Schválené na preplatenie
292,538 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Oravská Polhora
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292,538 €
Schválené na preplatenie
292,538 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Oravská Polhora
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Oravská Polhora
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,245 €
Schválené na preplatenie
203,245 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Oravská Polhora
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,245 €
Schválené na preplatenie
203,245 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019/165

Vlastník dokladu
Obec Oravská Polhora
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,260 €
Schválené na preplatenie
80,260 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019/165

Vlastník dokladu
Obec Oravská Polhora
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,260 €
Schválené na preplatenie
80,260 €
Realizácia
14.02.2020
Názov

Faktúra č. 2019/165

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Oravská Polhora
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Projektový manažér – externé riadenie

Projektový manažér – externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Oravská Polhora
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2020
Názov

Faktúra č. 2016/09

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Oravská Polhora
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2016
Názov

Faktúra č. 2017017

Energetický audit

Vlastník dokladu
Obec Oravská Polhora
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Oravská Polhora

Suma celkom
12,216 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedodržanie lehôt n…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Obec Oravská Polhora

Suma celkom
564 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezverejnenie oznám…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
PMGSTAV SK, s.r.o.
IČO
44756518
Názov
Ing.Štefan Pucko
IČO
46336206
Názov
MaM plus s.r.o.
IČO
36311855
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.