Prestavba Obecného úradu a KD - Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy č. 289 v Zuberci

Obec Zuberec

Popis projektu

Predmetom predkladanej Žiadosti o NFP je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu  s kultúrnym domom v obci Zuberec.Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná. 

Projektová dokumentácia rieši zníženie energetickej náročnosti budovy prostredníctvom:

-zateplenia obvodového plášťa,

-zateplenia strešného plášťa,

-výmeny otvorových konštrukcií,

-výmeny svietidiel,

-výmeny ústredného kúrenia ako aj výmeny vykurovacích telies,

-montáž vzduchotechniky,

-montáž fotovoltaických strešných panelov ako aj ďalšie stavebné úpravy a dokončovacie práce uvedené v projektovej dokumentácii a rozpočte projektu. Počas realizácie projektu budú zrealizované aj práce na prístavbe obecného úradu. V zmysle výzvy sú tieto výdavky neoprávnené a obec si ich nebude nárokovať.

Predkladaným projektovým zámerom má obec snahu znížiť energetickú náročnosť budovy a naplniť merateľné ukazovatele.

Viac
Subjekt
Obec Zuberec
Miesta realizácie
Zuberec
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2019 - 01.07.2020
Celková suma
493,946 €
Vlastné zdroje
24,697 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
3,253 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
17.04.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
16.07.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
400437,04 (kWh/rok)
Cieľ
401609,5 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0036 (MW)
Cieľ
0,0034 (MW)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0036 (MWe)
Cieľ
0,0034 (MWe)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
3,64 (MWh/rok)
Cieľ
3,38 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
31,4275 (t ekviv. CO2)
Cieľ
27,116 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
20,3232 (Kg/rok)
Cieľ
18,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1243,83 (m2)
Cieľ
1245,0 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
11,8532 (MWh/rok)
Cieľ
58,4918 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
367,8057 (MWh/rok)
Cieľ
367,8057 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
355952,46 (kWh/rok)
Cieľ
309313,9105 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
386425,8813 (kWh/rok)
Cieľ
347542,5815 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195,648 €
Schválené na preplatenie
195,648 €
Realizácia
13.05.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

Faktúra č.01/2019

Faktúra č.01/2019

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

Faktúra č.02/2019

Faktúra č.02/2019

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

Faktúra č.03/2019

Faktúra č.03/2019

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Faktúra č.01/2020

Faktúra č.01/2020

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Faktúra č.02/2020

Faktúra č.02/2020

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Faktúra č.03/2020

Faktúra č.03/2020

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Faktúra č.06/2020

Faktúra č.06/2020

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Faktúra č.04/2020

Faktúra č.04/2020

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Faktúra č.05/2020

Faktúra č.05/2020

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Faktúra číslo: 20200189

Faktúra číslo: 20200189

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Zuberec

Suma celkom
3,253 €
Vrátená suma
3,253 €
Suma na vymáhanie
3,253 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
OMOSS spol. s r.o.
IČO
36390151
Názov
Ing. Štefan Pintek
IČO
33245819
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.