Popis projektu

Budova obecného úradu sa nachádza v obci, ktorá leží v okrese Prešov v Prešovskom samosprávnom kraji a je vstupnou obcou do regiónu Čierna hora. Cieľom rekoštrukcie obecného úradu je zefektívniť náklady, energetickú náročnosť a znížiť emisie budovy obecného úradu a vzniknuté ekonomické úspory investovať do skvalitnenia služieb občanom a návštevníkov obce Bzenov. Cieľovou skupinou je 740 obyvateľov obce Bzenov.

Existujúci stav budovy nevyhovuje kvôli zastaraných stavebným konštrukciám a množstvu výplní otvorov v konštrukcii, ktoré výrazne zvyšujú potrebu tepla na vykurovanie.
Realizácia projektu pozostáva:

  • zo zateplenia obvodového plášťa
  • zateplenia strechy
  • výmeny otvorových konštrukcií
  • rekonštruciou zdroja tepla
  • inštalácie slnečných kolektorov
  • výmenu svetelných zdrojov
  • merania, riadenia a regulácie spotreby energie

Je to budova z 50-tých rokov a okrem čiastočnej výmeny okien a opráv havarijných stavov, budova nebola rekonštruovaná. Z energetického auditu vyplýva, že navrhovanými opatreniami vie obec ušetriť 16 423 EUR ročne. Cieľom obce je zníženie energetickej náročnosti budovy a z ušetrených prostriedkov, tie investovať do rozvoja ďalších aktivít, ktoré prispejú ku skvalitneniu služieb občanom a návštevníkom obce.

Viac
Subjekt
Obec Bzenov
Miesta realizácie
Bzenov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.09.2019
Celková suma
391,320 €
Vlastné zdroje
19,566 €
Vyčerpané z projektu
349,118 €
Nezrovnalosti
37,735 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Bzenov, obecný úrad zateplenie objektu
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
17.10.2018
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
198049,3 (kWh/rok)
Cieľ
225513,3 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
64615,7635 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
18,3672 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
66,605 (MWh/rok)
Cieľ
66,6057 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
48238,4786 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1619,0 (m2)
Cieľ
1431,1 (m2)
Naposledy aktualizované
19.12.2019
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,006 (MWt)
Cieľ
0,0072 (MWt)
Naposledy aktualizované
19.12.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
7,224 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0088 (MW)
Cieľ
0,0099 (MW)
Naposledy aktualizované
19.12.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0028 (MWe)
Cieľ
0,0027 (MWe)
Naposledy aktualizované
19.12.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,65 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
7,5 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
19.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
2,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
19.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
19.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,546 €
Schválené na preplatenie
91,546 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,546 €
Schválené na preplatenie
91,546 €
Realizácia
22.04.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,492 €
Schválené na preplatenie
100,492 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,492 €
Schválené na preplatenie
100,492 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,948 €
Schválené na preplatenie
93,948 €
Realizácia
05.07.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,948 €
Schválené na preplatenie
93,948 €
Realizácia
05.07.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,682 €
Schválené na preplatenie
55,682 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,682 €
Schválené na preplatenie
55,682 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,450 €
Schválené na preplatenie
7,450 €
Realizácia
-
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,450 €
Schválené na preplatenie
7,450 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Stavebný dozor 1

Stavebný dozor 1

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2019
Názov

Stavebný dozor 3

Stavebný dozor 3

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Stavebný dozor 2

Stavebný dozor 2

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Bzenov

Suma celkom
37,735 €
Vrátená suma
37,735 €
Suma na vymáhanie
37,735 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Milan Závacký
IČO
32925263
Názov
Ing.Štefan Pucko
IČO
46336206
Názov
SBD spol. s r.o.
IČO
26967731
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.