Zníženie energetickej náročnosti verejných budov- Materská škola a Obecný úrad v obci Podbiel

Obec Podbiel

Popis projektu
Subjekt
Obec Podbiel
Miesta realizácie
Podbiel
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.04.2019
Celková suma
348,243 €
Vlastné zdroje
17,412 €
Vyčerpané z projektu
278,593 €
Nezrovnalosti
1,109 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
22.04.2017
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
30.04.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
13.11.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
30.04.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
8,0115 (MWh/rok)
Cieľ
8,7097 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,008 (MW)
Cieľ
0,0087 (MW)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,008 (MWt)
Cieľ
0,0087 (MWt)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1199,85 (m2)
Cieľ
1190,7 (m2)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
47730,0 (kWh/rok)
Cieľ
122594,3625 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
82,043 (MWh/rok)
Cieľ
7,1786 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
4,7813 (Kg/rok)
Cieľ
8,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
20,9644 (Kg/rok)
Cieľ
38,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
56935,3821 (kWh/rok)
Cieľ
150127,9552 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
21,0379 (t ekviv. CO2)
Cieľ
39,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
704111,55 (kWh/rok)
Cieľ
732037,5 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
129,773 (MWh/rok)
Cieľ
129,773 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2118100020

Vlastník dokladu
Obec Podbiel
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143,669 €
Schválené na preplatenie
143,669 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2118100020

Vlastník dokladu
Obec Podbiel
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143,669 €
Schválené na preplatenie
143,669 €
Realizácia
-
Názov

2118110024

Faktúra č.2118110024

Vlastník dokladu
Obec Podbiel
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,981 €
Schválené na preplatenie
29,981 €
Realizácia
14.02.2019
Názov

2118110024

Faktúra č.2118110024

Vlastník dokladu
Obec Podbiel
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,981 €
Schválené na preplatenie
29,981 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 03/19

Faktúra č. 03/19

Vlastník dokladu
Obec Podbiel
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
5,190 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 03/19

Faktúra č. 03/19

Vlastník dokladu
Obec Podbiel
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,190 €
Schválené na preplatenie
5,190 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Faktúra č.2017016

Faktúra č. 2017016

Vlastník dokladu
Obec Podbiel
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Stavebné práce , ERPOS, spol.s.r.o.

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Podbiel
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2019
Názov

Stavebné práce , ERPOS, spol.s.r.o.

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Podbiel
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,653 €
Schválené na preplatenie
97,653 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

Stavebné práce , ERPOS, spol.s.r.o.

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Podbiel
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,653 €
Schválené na preplatenie
97,653 €
Realizácia
-
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Podbiel
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Podbiel
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Podbiel
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Podbiel

Suma celkom
1,109 €
Vrátená suma
1,109 €
Suma na vymáhanie
1,109 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
ERPOS, spol. s r. o.
IČO
31588506
Názov
MaM plus s.r.o.
IČO
36311855
Názov
Poradenské služby, s. r. o.
IČO
47603241
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.