Popis projektu

Objekt kultúrneho domu je zo 70-tych rokov. Jestvujúci tepelno-technický stav tejto verejnej budovy je veľmi nepriaznivý. Zvyšujú sa preto
finančné požiadavky na prevádzku, resp. jeho využiteľnosť aj vzhľadom na nehostinné prostredie klesá.
Medzi hlavné navrhované opatrenia za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti objektu kultúrneho domu patria:
1) zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy, výmena okien a dverí,
2) výmena kotlových jednotiek a UK,
3) modernizácie príslušných rozvodov energie.
V súčasnosti sa objekt nachádza v energetickej triede D. Navrhovanými opatreniami sa dosiahne požadovaná úroveň energetickej triedy A1. Výpočtová úspora energie na vykurovanie stanovená danou metodikou po realizácii navrhovaných úprav obalových konštrukcií a realizácii ostatných opatrení pre objekt kultúrny dom v meste Kráľovský Chlmec predstavuje cca 75,8 %. Zníženie konečnej spotreby energie vo verejnej budove kultúrneho domu je vypočítaný na úrovni 220 978 KWh/rok.

Viac
Subjekt
Mesto Kráľovský Chlmec
Miesta realizácie
Kráľovský Chlmec
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.07.2020
Celková suma
519,238 €
Vlastné zdroje
25,962 €
Vyčerpané z projektu
194,869 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
04.09.2018
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
09.07.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
03.05.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
30.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
358995,5119 (kWh/rok)
Cieľ
370745,4801 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
340389,2821 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
55,0352 (t ekviv. CO2)
Cieľ
46,847 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
18.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
37,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.01.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1898,6 (m2)
Cieľ
1898,63 (m2)
Naposledy aktualizované
18.01.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
128,8394 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
447,8663 (MWh/rok)
Cieľ
447,8663 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
319026,954 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.01.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra stavebné práce MsKS k 31.10.2019

Faktúra stavebné práce MsKS k 31.10.2019

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce MsKS k 31.10.2019

Faktúra stavebné práce MsKS k 31.10.2019

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,353 €
Schválené na preplatenie
82,353 €
Realizácia
25.02.2020
Názov

Faktúra stavebné práce MsKS k 31.10.2019

Faktúra stavebné práce MsKS k 31.10.2019

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,650 €
Schválené na preplatenie
82,353 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce MsKS k 20.08.2019

Faktúra za stavebné práce MsKS k 20.08.2019

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce MsKS k 20.08.2019

Faktúra za stavebné práce MsKS k 20.08.2019

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,278 €
Schválené na preplatenie
108,278 €
Realizácia
25.02.2020
Názov

Faktúra stavebné práce MsKS k 20.08.2019

Faktúra za stavebné práce MsKS k 20.08.2019

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,052 €
Schválené na preplatenie
108,278 €
Realizácia
-
Názov

FA Stavebný dozor _ Msks

FA Stavebný dozor - MsKS

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,239 €
Schválené na preplatenie
4,239 €
Realizácia
25.02.2020
Názov

FA Stavebný dozor _ Msks

FA Stavebný dozor - MsKS

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,239 €
Schválené na preplatenie
4,239 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra na stavebné práce MsKS k 31.1.2020

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

FA za stavebné práce k 31.3.2020 - MsKS

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

stavebné práce

FA za stavebné práce k 31.3.2020 - MsKS

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA za stavebné práce k 30.04.2020 - MsKS

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Stavebné práce

FA za stavebné práce k 30.04.2020 - MsKS

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru - MsKS

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru - MsKS

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra za stavebné práce k 31.05.2020 - MsKS

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra za stavebné práce k 31.05.2020 - MsKS

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce k 15.06.2020

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce k 15.06.2020

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky - jún 2020

Súhrnný účtovný doklad_mzdové výdavky_DOP

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
Mesto Kráľovský Chlmec
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

mzdové výdavky - máj 2020

Súhrnný účtovný doklad_mzdové výdavky_DOP

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
Mesto Kráľovský Chlmec
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

mzdové výdavky - apríl 2020

Súhrnný účtovný doklad_mzdové výdavky_DOP

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
Mesto Kráľovský Chlmec
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

mzdové výdavky - marec 2020

Súhrnný účtovný doklad_mzdové výdavky_DOP

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
Mesto Kráľovský Chlmec
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

mzdové výdavky - február 2020

Súhrnný účtovný doklad_mzdové výdavky_DOP

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
Mesto Kráľovský Chlmec
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2020
Názov

mzdové výdavky - január 2020

Súhrnný účtovný doklad_mzdové výdavky_DOP

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
Mesto Kráľovský Chlmec
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

mzdové výdavky - december 2019

Súhrnný účtovný doklad_mzdové výdavky_DOP

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
Mesto Kráľovský Chlmec
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

mzdové výdavky - november 2019

Súhrnný účtovný doklad_mzdové výdavky_DOP

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
Mesto Kráľovský Chlmec
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

mzdové výdavky - október 2019

Súhrnný účtovný doklad_mzdové výdavky_DOP

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
Mesto Kráľovský Chlmec
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

mzdové výdavky - september 2019

Súhrnný účtovný doklad_mzdové výdavky_DOP

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
Mesto Kráľovský Chlmec
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2019
Názov

mzdové výdavky - august 2019

Súhrnný účtovný doklad_mzdové výdavky_DOP

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
Mesto Kráľovský Chlmec
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

mzdové výdavky - júl 2019

Súhrnný účtovný doklad_mzdové výdavky_DOP

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
Mesto Kráľovský Chlmec
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2019
Názov

mzdové výdavky - máj 2019

Súhrnný účtovný doklad_mzdové výdavky_DOP

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
Mesto Kráľovský Chlmec
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2019
Názov

mzdové výdavky - jún 2019

Súhrnný účtovný doklad_mzdové výdavky_DOP

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
Mesto Kráľovský Chlmec
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2019
Názov

stavebné práce

faktúra za stavebné práce - konečná

Vlastník dokladu
Mesto Kráľovský Chlmec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov IČO
Názov
Mesto Kráľovský Chlmec
IČO
00331619
Názov
M-SILNICE SK s.r.o.
IČO
36833380
Názov
REALINVEST, spol. s.r.o. Trebišov
IČO
36171298
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.