Popis projektu

Predmetom predkladaného projektu je zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Jahodná, ktorý sa nachádza v centrálnej časti obce na parcele č. 236/1. Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu spočíva v obnove obálky budovy, strechy a vo výmene otvorov. Týmito opatreniami sa dosiahne úspora celkovej potreby energie o 156,20 kWh/(m².a), čo znamená úsporu energie voči stavu pred realizáciou projektu vo výške 69,60 %.

Obnova obálky budovy sa navrhuje realizovať v rozsahu:

- zateplenie obvodového plášťa,

- obnova  strechy,

- výmena okien a dverí.

Ostatné nevyhnutné práce zahŕňajú:

- nový vykurovací systém,

- nová elekroinštalácia,

- výmena osvetľovacích telies.

Opatrenia na zníženie spotreby energie boli rozdelené do nasledovných aktivít:
Aktivita 1- Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu

Aktivita 2- Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania

Aktivita 3- Rekonštrukcia a modernizácia prípravy teplej vody

Aktivita 4- Rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia

Viac
Subjekt
Obec Jahodná
Miesta realizácie
Jahodná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.08.2020
Celková suma
438,639 €
Vlastné zdroje
21,932 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti kultúr…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
15.07.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
13.07.2018
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
15.07.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
104041,4709 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
174354,3992 (kWh/rok)
Cieľ
221159,6608 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
112342,4655 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,054 (MWt)
Cieľ
0,054 (MWt)
Naposledy aktualizované
15.10.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,054 (MW)
Cieľ
0,054 (MW)
Naposledy aktualizované
15.10.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
69,66 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
12,9665 (t ekviv. CO2)
Cieľ
11,98 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
15.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
63,82 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
70,13 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.10.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.10.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1117,78 (m2)
Cieľ
1070,68 (m2)
Naposledy aktualizované
15.10.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
37,5095 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
141,551 (MWh/rok)
Cieľ
141,551 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.10.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Jahodná
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
268,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Jahodná
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
252,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Jahodná
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
160,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Externé riadenie

Faktúra za externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Jahodná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Jahodná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov IČO
Názov
3 Energy, s.r.o.
IČO
45293619
Názov
EPIC Partner a.s.
IČO
48038521
Názov
Rudolf Hradecsný
IČO
40023745
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.