Popis projektu

Riešený obecný úrad  sa nachádza pod súpisným číslom 150 v obci Malá Hradná. Areál obecného úradu sa nachádza na parcelách č. 714/3, 6, pričom budova obecného úradu má parcelné číslo 714/6. Modernizácia a prestavba budovy Obecného úradu rieši nasledovné stavebné objekty: SO-01– Obecný úrad.

Uvedené parcely a objekt, sú vo vlastníctve stavebníka –obce Malá Hradná.

Projekt „Modernizácia a prestavba budovy Obecného úradu Malá Hradná je prioritne zameraný na znižovanie energetickej náročnosti  a  zároveň zahŕňa obnovu stavebno-technického riešenia budov v zmysle platných STN a súvisiacich predpisov.

Viac
Subjekt
Obec Malá Hradná
Miesta realizácie
Malá Hradná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.10.2020
Celková suma
344,436 €
Vlastné zdroje
17,222 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
14.03.2017
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
01.10.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
14.03.2017
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
31.08.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
231103,4062 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
220,0 (MWh/rok)
Cieľ
220,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
100,0 (kWh/rok)
Cieľ
207194,3006 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
231433,2 (kWh/rok)
Cieľ
217962,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
5,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
74,2617 (t ekviv. CO2)
Cieľ
73,889 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
15,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
33,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
748,51 (m2)
Cieľ
748,4 (m2)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
12,8057 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavba

Stavba

Vlastník dokladu
Obec Malá Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Stavba

Stavba

Vlastník dokladu
Obec Malá Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavba

Stavba

Vlastník dokladu
Obec Malá Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Malá Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Malá Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavba

Stavba

Vlastník dokladu
Obec Malá Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Stavba

Stavba

Vlastník dokladu
Obec Malá Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Stavba

Stavba

Vlastník dokladu
Obec Malá Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavba

Stavba

Vlastník dokladu
Obec Malá Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Malá Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Malá Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Malá Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Malá Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Malá Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Malá Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Malá Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Malá Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Malá Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2018
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Malá Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2017
Názov

Energetický audit

Energetický audit

Vlastník dokladu
Obec Malá Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2017
Názov IČO
Názov
TATRA BUILDING s.r.o.
IČO
47169761
Názov
VIZUALDK stavby s.r.o.
IČO
47585056
Názov
NUNAVUT, s. r. o.
IČO
44631375
Názov
K-CENTUM, spol. s r.o.
IČO
47451441
Názov
STACON s.r.o.
IČO
36351521
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.