Popis projektu

Cieľom predloženého projektu je realizácia opatrení, ktoré vedú k zníženiu celkovej potreby a spotreby energie v budove. Vlastníkom budovy MŠ je obec Oravská Lesná. 

Zateplenie obvodových konštrukcií 150/180 mm minerálna vlna   

Zateplenie strechy 300 mm minerálna vlna 

Výmena pôvodných okien za plastové 3-sklo

Hydraulické vyregulovanie

Osvetlenie

Súvisiace stavebné práce

01/2018 - 06/2019

Viac
Subjekt
Obec Oravská Lesná
Miesta realizácie
Oravská Lesná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2018 - 01.06.2019
Celková suma
450,659 €
Vlastné zdroje
22,533 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti Maters…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
14.08.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
21.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
6,898 (t ekviv. CO2)
Cieľ
6,409 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
15.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
711,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
21.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
119,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
340,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.06.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.06.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1848,0 (m2)
Cieľ
1848,0 (m2)
Naposledy aktualizované
15.06.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
341,0025 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
335,8 (MWh/rok)
Cieľ
679,1573 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
338154,7839 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
211651,4 (kWh/rok)
Cieľ
71975,904 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
353041,7306 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.06.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 0412019

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
439,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 0412019

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov IČO
Názov
SOAR sk, a. s.
IČO
50442201
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.