Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie diaľnice D1 v úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka o dĺžke 11,317 km, ktorá je súčasťou hlavného TEN-T koridoru. Projekt je jednou z fáz investičnej výstavby projektu a súčasťou technického riešenia pre vybudovanie diaľnice D1 od Hričovského Podhradia cez Lietavskú Lúčku, tunel Višňové po cestu 1. triedy I/18 v Dubnej Skale. Projekt sa nachádza na strednom Slovensku v Žilinskom kraji. Diaľnica D1 nahradí a doplní súčasnú cestu 1. triedy I/18.

Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2015 - 01.12.2020
Celková suma
272,514,474 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
233,219,775 €
Nezrovnalosti
757,169 €
Druh projektu
Veľký projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia projektu
Typ
A. Výstavba diaľnic…
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
01.10.2015
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
01.10.2015
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených pracovných miest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných privádzačov k diaľniciam a rýchlostným cestám na sieti TEN-T
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení a prvkov v oblasti bezpečnosti dopravy (diaľnice a/alebo RC na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných ekoduktov (na diaľniciach a rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných križovatiek (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zmodernizovaných križovatiek (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave (min.)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (min)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na cestnej infraštruktúre)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
95,53 (%)
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE)
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
11,317 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka vybudovaných tunelov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
3,015 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných jazdných pruhov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných mostov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
11,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách
Hodnota
0 €
Cieľ
154,412,242 €
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
18,3299 (tona)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
3,8456 (tona)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

faktúra február 2016

D1 HP - LL FEBRUÁR 2016 II. Fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,532,136 €
Schválené na preplatenie
7,532,136 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

faktúra november 2015

D1 HP - LL NOVEMBER 2015 II. Fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,351,925 €
Schválené na preplatenie
8,351,925 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

faktúra október 2015

D1 HP - LL OKTÓBER 2015 II. Fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,855,761 €
Schválené na preplatenie
7,855,761 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

faktúra január 2016

D1 HP - LL JANUÁR 2016 II. Fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,475,400 €
Schválené na preplatenie
4,475,400 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

faktúra marec 2016

D1 HP - LL marec 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,725,568 €
Schválené na preplatenie
9,725,568 €
Realizácia
-
Názov

faktúra marec 2016

D1 HP - LL marec 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,725,568 €
Schválené na preplatenie
9,725,568 €
Realizácia
02.06.2016
Názov

faktúra december 2015

D1 HP - LL DECEMBER 2015 II. Fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,625,720 €
Schválené na preplatenie
7,625,720 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

Faktúra apríl 2016

D1 HP - LL apríl 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,974,521 €
Schválené na preplatenie
8,974,521 €
Realizácia
22.06.2016
Názov

Faktúra apríl 2016

D1 HP - LL apríl 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,981,404 €
Schválené na preplatenie
8,974,521 €
Realizácia
-
Názov

máj 2016

D1 HP - LL máj 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,869,902 €
Schválené na preplatenie
9,869,902 €
Realizácia
-
Názov

máj 2016

D1 HP - LL máj 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,869,902 €
Schválené na preplatenie
9,869,902 €
Realizácia
25.07.2016
Názov

Faktúra za júl 2016

D1 HP-LL za júl 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,307,649 €
Schválené na preplatenie
7,307,649 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za júl 2016

D1 HP-LL za júl 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,307,649 €
Schválené na preplatenie
7,307,649 €
Realizácia
22.09.2016
Názov

jún 2016

D1 HP-LL jún 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,493,690 €
Schválené na preplatenie
9,493,690 €
Realizácia
-
Názov

jún 2016

D1 HP-LL jún 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,493,690 €
Schválené na preplatenie
9,493,690 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

Za august 2016

Za august 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,140,329 €
Schválené na preplatenie
6,140,329 €
Realizácia
28.10.2016
Názov

Za august 2016

Za august 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,140,329 €
Schválené na preplatenie
6,140,329 €
Realizácia
-
Názov

september 2016

D1 HP-LL za september 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,595,876 €
Schválené na preplatenie
7,595,876 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

september 2016

D1 HP-LL za september 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,595,876 €
Schválené na preplatenie
7,595,876 €
Realizácia
-
Názov

Za október 2016

Za október 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,748,747 €
Schválené na preplatenie
7,748,747 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Za október 2016

Za október 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,748,747 €
Schválené na preplatenie
7,748,747 €
Realizácia
08.01.2017
Názov

November 2016

November 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,231,325 €
Schválené na preplatenie
5,231,325 €
Realizácia
01.12.2016
Názov

Faktúra za december 2016

Faktúra za december 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,606,931 €
Schválené na preplatenie
6,606,931 €
Realizácia
12.03.2017
Názov

Faktúra za december 2016

Faktúra za december 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,606,931 €
Schválené na preplatenie
6,606,931 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

FA za január 2017

FA za január 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,292,135 €
Schválené na preplatenie
4,292,135 €
Realizácia
21.03.2017
Názov

FA za január 2017

FA za január 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,292,135 €
Schválené na preplatenie
4,292,135 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

Ukončenie Fakturačnej etapy 1

Ukončenie Fakturačnej etapy1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260,345 €
Schválené na preplatenie
260,345 €
Realizácia
17.02.2017
Názov

Faktúra za február 2017

Faktúra za február 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,677,240 €
Schválené na preplatenie
4,677,240 €
Realizácia
06.04.2017
Názov

Faktúra za február 2017

Faktúra za február 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,677,240 €
Schválené na preplatenie
4,677,240 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Faktúra č.1791241003

FA za valorizáciu výkonov za rok 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250,520 €
Schválené na preplatenie
250,494 €
Realizácia
04.04.2017
Názov

Faktúra č.1791241003

FA za valorizáciu výkonov za rok 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250,494 €
Schválené na preplatenie
250,494 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,548,283 €
Schválené na preplatenie
5,548,283 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,548,283 €
Schválené na preplatenie
5,548,283 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,967 €
Schválené na preplatenie
429,967 €
Realizácia
06.06.2017
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,967 €
Schválené na preplatenie
429,967 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

Faktúra za apríl 2017

Faktúra za apríl 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,914,412 €
Schválené na preplatenie
4,914,412 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

Faktúra za apríl 2017

Faktúra za apríl 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,914,412 €
Schválené na preplatenie
4,914,412 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

Faktúra za máj 2017

Faktúra za máj 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,492,085 €
Schválené na preplatenie
4,492,085 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Faktúra za máj 2017

Faktúra za máj 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,492,085 €
Schválené na preplatenie
4,492,085 €
Realizácia
20.07.2017
Názov

Faktúra

Faktúra za jún 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,700,162 €
Schválené na preplatenie
5,700,162 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Faktúra

Faktúra za jún 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,700,162 €
Schválené na preplatenie
5,700,162 €
Realizácia
09.09.2017
Názov

Faktúra jún 2017, dozor

Faktúra jún 2017, dozor

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,967 €
Schválené na preplatenie
429,967 €
Realizácia
11.08.2017
Názov

Faktúra jún 2017, dozor

Faktúra jún 2017, dozor

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,967 €
Schválené na preplatenie
429,967 €
Realizácia
02.09.2017
Názov

Faktúra za júl 2017

Faktúra za júl 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,273,822 €
Schválené na preplatenie
4,273,822 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

Faktúra za júl 2017

Faktúra za júl 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,273,822 €
Schválené na preplatenie
4,273,822 €
Realizácia
27.09.2017
Názov

Faktúra za august 2017

Faktúra za august 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,911,286 €
Schválené na preplatenie
4,911,286 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

Faktúra za august 2017

Faktúra za august 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,911,286 €
Schválené na preplatenie
4,911,286 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

Faktúra za STD

Faktúra za STD

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,967 €
Schválené na preplatenie
429,967 €
Realizácia
02.12.2017
Názov

Faktúra za STD

Faktúra za STD

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,967 €
Schválené na preplatenie
429,967 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Faktúra za september 2017

Faktúra za september 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,822,321 €
Schválené na preplatenie
4,822,321 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

Faktúra za september 2017

Faktúra za september 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,822,321 €
Schválené na preplatenie
4,822,321 €
Realizácia
01.12.2017
Názov

Faktúra za október 2017

Faktúra za október 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,974,650 €
Schválené na preplatenie
3,974,650 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Faktúra za október 2017

Faktúra za október 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,974,650 €
Schválené na preplatenie
3,974,650 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Faktúra za november 2017

Faktúra za november 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,268,470 €
Schválené na preplatenie
4,268,470 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Faktúra za december 2017

Faktúra za december 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,030,529 €
Schválené na preplatenie
6,030,529 €
Realizácia
13.03.2018
Názov

Faktúra za december 2017

Faktúra za december 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,030,529 €
Schválené na preplatenie
6,030,529 €
Realizácia
15.02.2018
Názov

Faktúra na dozora

Faktúra na dozora

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,967 €
Schválené na preplatenie
429,967 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

Faktúra na dozora

Faktúra na dozora

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,967 €
Schválené na preplatenie
429,967 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za január 2018

Faktúra za január 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,763,051 €
Schválené na preplatenie
1,763,051 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Faktúra za január 2018

Faktúra za január 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,763,051 €
Schválené na preplatenie
1,763,051 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Faktúra za valorizáciu za rok 2017

Faktúra za valorizáciu za rok 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2018
Názov

Faktúra za valorizáciu za rok 2017

Faktúra za valorizáciu za rok 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2018
Názov

Faktúra za február 2018

Faktúra za február 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,008,231 €
Schválené na preplatenie
3,008,231 €
Realizácia
02.05.2018
Názov

Faktúra za február 2018

Faktúra za február 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,008,231 €
Schválené na preplatenie
3,008,231 €
Realizácia
08.05.2018
Názov

Faktúra za marec 2018

Faktúra za marec 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,233,903 €
Schválené na preplatenie
2,233,903 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Faktúra za marec 2018

Faktúra za marec 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,233,903 €
Schválené na preplatenie
2,233,903 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Faktúra za apríl 2018

Faktúra za apríl 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,874,866 €
Schválené na preplatenie
2,874,866 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Faktúra za apríl 2018

Faktúra za apríl 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,874,866 €
Schválené na preplatenie
2,874,866 €
Realizácia
20.06.2018
Názov

Faktúra za STD

Faktúra za STD

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
430,150 €
Schválené na preplatenie
430,150 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Faktúra za STD

Faktúra za STD

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
448,300 €
Schválené na preplatenie
430,150 €
Realizácia
16.07.2018
Názov

Faktúra za máj 2018

Faktúra za máj 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,668,460 €
Schválené na preplatenie
2,668,460 €
Realizácia
25.07.2018
Názov

Faktúra za máj 2018

Faktúra za máj 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,668,460 €
Schválené na preplatenie
2,668,460 €
Realizácia
07.08.2018
Názov

Faktúra za jún 2018

Faktúra za jún 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,436,924 €
Schválené na preplatenie
4,436,924 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Faktúra za jún 2018

Faktúra za jún 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,436,924 €
Schválené na preplatenie
4,436,924 €
Realizácia
08.09.2018
Názov

Faktúra za júl 2018

Faktúra za júl 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,641,264 €
Schválené na preplatenie
3,641,264 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Faktúra za júl 2018

Faktúra za júl 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,641,264 €
Schválené na preplatenie
3,641,264 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

Faktúra na STD za máj, jún, júl 2018

Faktúra na dozora za máj, jún, júl 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349,730 €
Schválené na preplatenie
349,730 €
Realizácia
20.09.2018
Názov

Faktúra na STD za máj, jún, júl 2018

Faktúra na dozora za máj, jún, júl 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349,730 €
Schválené na preplatenie
349,730 €
Realizácia
16.10.2018
Názov

Faktúra za august 2018

Faktúra za august 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,464,533 €
Schválené na preplatenie
6,464,533 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za august 2018

Faktúra za august 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,464,533 €
Schválené na preplatenie
6,464,533 €
Realizácia
29.10.2018
Názov

Faktúra za september 2018

Faktúra za september 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,390,360 €
Schválené na preplatenie
7,390,360 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za september 2018

Faktúra za september 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,390,360 €
Schválené na preplatenie
7,390,360 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Faktúra za október 2018

Faktúra za október 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,699,276 €
Schválené na preplatenie
8,699,276 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Faktúra za STD za august, september, október 2018

Faktúra za STD za august, september, október 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
347,470 €
Schválené na preplatenie
347,470 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za STD za august, september, október 2018

Faktúra za STD za august, september, október 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
347,470 €
Schválené na preplatenie
347,470 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Faktúra za november 2018

Faktúra za november 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,667,598 €
Schválené na preplatenie
11,667,598 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za november 2018

Faktúra za november 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,667,598 €
Schválené na preplatenie
11,667,598 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Faktúra za január 2019

Faktúra za január 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Faktúra za december 2018

Faktúra za december 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

Faktúra za valorizáciu výkonov november, december 2018

Faktúra za valorizáciu výkonov za november, december 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

Faktúra za 2/2019

Faktúra za február 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2019
Názov

Faktúra na Činnosť STD za 01.11.2018-31.01.2019

Faktúra na Činnosť STD 01.11.2018-31.01.2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2019
Názov

Faktúra na Činnosť STD za február 2019

Faktúra na Činnosť STD za obdobie 01.02.2019-15.02.2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

Faktúra za marec 2019

Faktúra za marec 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2019
Názov

Faktúra za apríl 2019 - 25%

Faktúra za apríl 2019 - 25%

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
857,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Faktúra za apríl 2019 - 75%

Faktúra za apríl 2019 - 75%

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,572,377 €
Schválené na preplatenie
2,572,377 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

December 2019

December 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
814,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

November 2019

November 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,756,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

Október 2019

Október 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,288,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2020
Názov

September 2019

September 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,478,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

August 2019

August 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,418,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Júl 2019

Júl 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,521,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Jún 2019

Jún 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
748,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2019
Názov

Máj 2019

Máj 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
757,169 €
Vrátená suma
757,169 €
Suma na vymáhanie
757,169 €
Typ
Neoprávnené výdavky
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
49,647,929 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
49,647,929 €
Typ
Ostatné
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
7,047,737 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
7,047,737 €
Typ
Ostatné
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Názov IČO
Názov
BUNG Slovensko s.r.o.
IČO
35908025
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.