Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie diaľnice D1 v úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka o dĺžke 11,317 km, ktorá je súčasťou hlavného TEN-T koridoru. Projekt je jednou z fáz investičnej výstavby projektu a súčasťou technického riešenia pre vybudovanie diaľnice D1 od Hričovského Podhradia cez Lietavskú Lúčku, tunel Višňové po cestu 1. triedy I/18 v Dubnej Skale. Projekt sa nachádza na strednom Slovensku v Žilinskom kraji. Diaľnica D1 nahradí a doplní súčasnú cestu 1. triedy I/18.

Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2015 - 01.12.2023
Celková suma
280,523,941 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
233,219,775 €
Nezrovnalosti
57,452,835 €
Druh projektu
Veľký projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia projektu
Typ
A. Výstavba diaľnic…
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
01.10.2015
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
01.10.2015
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených pracovných miest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka vybudovaných tunelov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
3,015 (km)
Cieľ
3,015 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE)
Hodnota
11,317 (km)
Cieľ
11,317 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
100,0 (%)
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných jazdných pruhov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných mostov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
11,0 (počet)
Cieľ
11,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
79,7 (tona)
Cieľ
18,3299 (tona)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
4,7 (tona)
Cieľ
3,8456 (tona)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách
Hodnota
15,765,004 €
Cieľ
154,412,242 €
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

faktúra február 2016

D1 HP - LL FEBRUÁR 2016 II. Fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,532,136 €
Schválené na preplatenie
7,532,136 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

faktúra november 2015

D1 HP - LL NOVEMBER 2015 II. Fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,351,925 €
Schválené na preplatenie
8,351,925 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

faktúra október 2015

D1 HP - LL OKTÓBER 2015 II. Fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,855,761 €
Schválené na preplatenie
7,855,761 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

faktúra január 2016

D1 HP - LL JANUÁR 2016 II. Fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,475,400 €
Schválené na preplatenie
4,475,400 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

faktúra marec 2016

D1 HP - LL marec 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,725,568 €
Schválené na preplatenie
9,725,568 €
Realizácia
-
Názov

faktúra marec 2016

D1 HP - LL marec 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,725,568 €
Schválené na preplatenie
9,725,568 €
Realizácia
02.06.2016
Názov

faktúra december 2015

D1 HP - LL DECEMBER 2015 II. Fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,625,720 €
Schválené na preplatenie
7,625,720 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

Faktúra apríl 2016

D1 HP - LL apríl 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,974,521 €
Schválené na preplatenie
8,974,521 €
Realizácia
22.06.2016
Názov

Faktúra apríl 2016

D1 HP - LL apríl 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,981,404 €
Schválené na preplatenie
8,974,521 €
Realizácia
-
Názov

máj 2016

D1 HP - LL máj 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,869,902 €
Schválené na preplatenie
9,869,902 €
Realizácia
-
Názov

máj 2016

D1 HP - LL máj 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,869,902 €
Schválené na preplatenie
9,869,902 €
Realizácia
25.07.2016
Názov

Faktúra za júl 2016

D1 HP-LL za júl 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,307,649 €
Schválené na preplatenie
7,307,649 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za júl 2016

D1 HP-LL za júl 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,307,649 €
Schválené na preplatenie
7,307,649 €
Realizácia
22.09.2016
Názov

jún 2016

D1 HP-LL jún 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,493,690 €
Schválené na preplatenie
9,493,690 €
Realizácia
-
Názov

jún 2016

D1 HP-LL jún 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,493,690 €
Schválené na preplatenie
9,493,690 €
Realizácia
31.08.2016
Názov

Za august 2016

Za august 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,140,329 €
Schválené na preplatenie
6,140,329 €
Realizácia
28.10.2016
Názov

Za august 2016

Za august 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,140,329 €
Schválené na preplatenie
6,140,329 €
Realizácia
-
Názov

september 2016

D1 HP-LL za september 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,595,876 €
Schválené na preplatenie
7,595,876 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

september 2016

D1 HP-LL za september 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,595,876 €
Schválené na preplatenie
7,595,876 €
Realizácia
-
Názov

Za október 2016

Za október 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,748,747 €
Schválené na preplatenie
7,748,747 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

Za október 2016

Za október 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,748,747 €
Schválené na preplatenie
7,748,747 €
Realizácia
08.01.2017
Názov

November 2016

November 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,231,325 €
Schválené na preplatenie
5,231,325 €
Realizácia
01.12.2016
Názov

Faktúra za december 2016

Faktúra za december 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,606,931 €
Schválené na preplatenie
6,606,931 €
Realizácia
12.03.2017
Názov

Faktúra za december 2016

Faktúra za december 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,606,931 €
Schválené na preplatenie
6,606,931 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

FA za január 2017

FA za január 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,292,135 €
Schválené na preplatenie
4,292,135 €
Realizácia
21.03.2017
Názov

FA za január 2017

FA za január 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,292,135 €
Schválené na preplatenie
4,292,135 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

Ukončenie Fakturačnej etapy 1

Ukončenie Fakturačnej etapy1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260,345 €
Schválené na preplatenie
260,345 €
Realizácia
17.02.2017
Názov

Faktúra za február 2017

Faktúra za február 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,677,240 €
Schválené na preplatenie
4,677,240 €
Realizácia
06.04.2017
Názov

Faktúra za február 2017

Faktúra za február 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,677,240 €
Schválené na preplatenie
4,677,240 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Faktúra č.1791241003

FA za valorizáciu výkonov za rok 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250,520 €
Schválené na preplatenie
250,494 €
Realizácia
04.04.2017
Názov

Faktúra č.1791241003

FA za valorizáciu výkonov za rok 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250,494 €
Schválené na preplatenie
250,494 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,548,283 €
Schválené na preplatenie
5,548,283 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,548,283 €
Schválené na preplatenie
5,548,283 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,967 €
Schválené na preplatenie
429,967 €
Realizácia
06.06.2017
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,967 €
Schválené na preplatenie
429,967 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

Faktúra za apríl 2017

Faktúra za apríl 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,914,412 €
Schválené na preplatenie
4,914,412 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

Faktúra za apríl 2017

Faktúra za apríl 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,914,412 €
Schválené na preplatenie
4,914,412 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

Faktúra za máj 2017

Faktúra za máj 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,492,085 €
Schválené na preplatenie
4,492,085 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Faktúra za máj 2017

Faktúra za máj 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,492,085 €
Schválené na preplatenie
4,492,085 €
Realizácia
20.07.2017
Názov

Faktúra

Faktúra za jún 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,700,162 €
Schválené na preplatenie
5,700,162 €
Realizácia
09.08.2017
Názov

Faktúra

Faktúra za jún 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,700,162 €
Schválené na preplatenie
5,700,162 €
Realizácia
09.09.2017
Názov

Faktúra jún 2017, dozor

Faktúra jún 2017, dozor

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,967 €
Schválené na preplatenie
429,967 €
Realizácia
11.08.2017
Názov

Faktúra jún 2017, dozor

Faktúra jún 2017, dozor

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,967 €
Schválené na preplatenie
429,967 €
Realizácia
02.09.2017
Názov

Faktúra za júl 2017

Faktúra za júl 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,273,822 €
Schválené na preplatenie
4,273,822 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

Faktúra za júl 2017

Faktúra za júl 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,273,822 €
Schválené na preplatenie
4,273,822 €
Realizácia
27.09.2017
Názov

Faktúra za august 2017

Faktúra za august 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,911,286 €
Schválené na preplatenie
4,911,286 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

Faktúra za august 2017

Faktúra za august 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,911,286 €
Schválené na preplatenie
4,911,286 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

Faktúra za STD

Faktúra za STD

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,967 €
Schválené na preplatenie
429,967 €
Realizácia
02.12.2017
Názov

Faktúra za STD

Faktúra za STD

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,967 €
Schválené na preplatenie
429,967 €
Realizácia
06.11.2017
Názov

Faktúra za september 2017

Faktúra za september 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,822,321 €
Schválené na preplatenie
4,822,321 €
Realizácia
12.12.2017
Názov

Faktúra za september 2017

Faktúra za september 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,822,321 €
Schválené na preplatenie
4,822,321 €
Realizácia
01.12.2017
Názov

Faktúra za október 2017

Faktúra za október 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,974,650 €
Schválené na preplatenie
3,974,650 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Faktúra za október 2017

Faktúra za október 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,974,650 €
Schválené na preplatenie
3,974,650 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Faktúra za november 2017

Faktúra za november 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,268,470 €
Schválené na preplatenie
4,268,470 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Faktúra za december 2017

Faktúra za december 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,030,529 €
Schválené na preplatenie
6,030,529 €
Realizácia
13.03.2018
Názov

Faktúra za december 2017

Faktúra za december 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,030,529 €
Schválené na preplatenie
6,030,529 €
Realizácia
15.02.2018
Názov

Faktúra na dozora

Faktúra na dozora

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,967 €
Schválené na preplatenie
429,967 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

Faktúra na dozora

Faktúra na dozora

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,967 €
Schválené na preplatenie
429,967 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za január 2018

Faktúra za január 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,763,051 €
Schválené na preplatenie
1,763,051 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Faktúra za január 2018

Faktúra za január 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,763,051 €
Schválené na preplatenie
1,763,051 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Faktúra za valorizáciu za rok 2017

Faktúra za valorizáciu za rok 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2018
Názov

Faktúra za valorizáciu za rok 2017

Faktúra za valorizáciu za rok 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2018
Názov

Faktúra za február 2018

Faktúra za február 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,008,231 €
Schválené na preplatenie
3,008,231 €
Realizácia
02.05.2018
Názov

Faktúra za február 2018

Faktúra za február 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,008,231 €
Schválené na preplatenie
3,008,231 €
Realizácia
08.05.2018
Názov

Faktúra za marec 2018

Faktúra za marec 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,233,903 €
Schválené na preplatenie
2,233,903 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Faktúra za marec 2018

Faktúra za marec 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,233,903 €
Schválené na preplatenie
2,233,903 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Faktúra za apríl 2018

Faktúra za apríl 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,874,866 €
Schválené na preplatenie
2,874,866 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Faktúra za apríl 2018

Faktúra za apríl 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,874,866 €
Schválené na preplatenie
2,874,866 €
Realizácia
20.06.2018
Názov

Faktúra za STD

Faktúra za STD

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
430,150 €
Schválené na preplatenie
430,150 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Faktúra za STD

Faktúra za STD

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
448,300 €
Schválené na preplatenie
430,150 €
Realizácia
16.07.2018
Názov

Faktúra za máj 2018

Faktúra za máj 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,668,460 €
Schválené na preplatenie
2,668,460 €
Realizácia
25.07.2018
Názov

Faktúra za máj 2018

Faktúra za máj 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,668,460 €
Schválené na preplatenie
2,668,460 €
Realizácia
07.08.2018
Názov

Faktúra za jún 2018

Faktúra za jún 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,436,924 €
Schválené na preplatenie
4,436,924 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Faktúra za jún 2018

Faktúra za jún 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,436,924 €
Schválené na preplatenie
4,436,924 €
Realizácia
08.09.2018
Názov

Faktúra za júl 2018

Faktúra za júl 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,641,264 €
Schválené na preplatenie
3,641,264 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Faktúra za júl 2018

Faktúra za júl 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,641,264 €
Schválené na preplatenie
3,641,264 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

Faktúra na STD za máj, jún, júl 2018

Faktúra na dozora za máj, jún, júl 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349,730 €
Schválené na preplatenie
349,730 €
Realizácia
20.09.2018
Názov

Faktúra na STD za máj, jún, júl 2018

Faktúra na dozora za máj, jún, júl 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349,730 €
Schválené na preplatenie
349,730 €
Realizácia
16.10.2018
Názov

Faktúra za august 2018

Faktúra za august 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,464,533 €
Schválené na preplatenie
6,464,533 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za august 2018

Faktúra za august 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,464,533 €
Schválené na preplatenie
6,464,533 €
Realizácia
29.10.2018
Názov

Faktúra za september 2018

Faktúra za september 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,390,360 €
Schválené na preplatenie
7,390,360 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za september 2018

Faktúra za september 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,390,360 €
Schválené na preplatenie
7,390,360 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Faktúra za október 2018

Faktúra za október 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,699,276 €
Schválené na preplatenie
8,699,276 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Faktúra za STD za august, september, október 2018

Faktúra za STD za august, september, október 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
347,470 €
Schválené na preplatenie
347,470 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za STD za august, september, október 2018

Faktúra za STD za august, september, október 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
347,470 €
Schválené na preplatenie
347,470 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Faktúra za november 2018

Faktúra za november 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,667,598 €
Schválené na preplatenie
11,667,598 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za november 2018

Faktúra za november 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,667,598 €
Schválené na preplatenie
11,667,598 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Faktúra za január 2019

Faktúra za január 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Faktúra za december 2018

Faktúra za december 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

Faktúra za valorizáciu výkonov november, december 2018

Faktúra za valorizáciu výkonov za november, december 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

Faktúra za 2/2019

Faktúra za február 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2019
Názov

Faktúra na Činnosť STD za 01.11.2018-31.01.2019

Faktúra na Činnosť STD 01.11.2018-31.01.2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2019
Názov

Faktúra na Činnosť STD za február 2019

Faktúra na Činnosť STD za obdobie 01.02.2019-15.02.2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

Faktúra za marec 2019

Faktúra za marec 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2019
Názov

Faktúra za apríl 2019 - 25%

Faktúra za apríl 2019 - 25%

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
857,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Faktúra za apríl 2019 - 75%

Faktúra za apríl 2019 - 75%

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,572,377 €
Schválené na preplatenie
2,572,377 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

November 2016 - Z

November 2016 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Valorizácia 2017 - Z

Valorizácia 2017 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Február 2018 - Z

Február 2018 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Jún 2018 - Z

Jún 2018 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Júl 2020 - Z

Júl 2020 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Október 2016 - Z

október 2016 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Marec 2020 - Z

Marec 2020 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Október 2020 - Z

Október 2020 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

December 2020 - Z

December 2020 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

HPLL SP december 2020

HPLL SP december 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

December 2016 - Z

December 2016 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Január 2017 - Z

Január 2017 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Február 2017 - Z

Február 2017 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Marec 2017 - Z

Marec 2017 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Marec 2019 - Z

Marec 2019 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Máj 2019 - Z

Máj 2019 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Júl 2017 - Z

Júl 2017 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Február 2020 - Z

Február 2020 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Valorizácia 2016 -Z

Valorizácia 2016 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Apríl 2017 - Z

Apríl 2017 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Máj 2017 - Z

Máj 2017 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Jún 2017 - Z

Jún 2017 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

August 2017 - Z

August 2017 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

September 2017 - Z

September 2017 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Október 2017 - Z

Október 2017 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

November 2017 - Z

November 2017 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

December 2017 - Z

December 2017 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Marec 2018 - Z

Marec 2018 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Apríl 2018 - Z

Apríl 2018 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Máj 2018 - Z

Máj 2018 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Júl 2018 - Z

Júl 2018 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

August 2018 - Z

August 2018 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
255,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

September 2018 - Z

September 2018 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Október 2018 - Z

Október 2018 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

November 2018 - Z

November 2018 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
460,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

December 2018 - Z

December 2018 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Valorizácia 2018

Valorizácia 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Január 2019 - Z

Január 2019 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Február 2019 - Z

Február 2019 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Apríl 2019 - Z

Apríl 2019 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Júl 2019 - Z

Júl 2019 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

December 2019 - Z

December 2019 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Máj 2020 - Z

Máj 2020 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Jún 2020 - Z

Jún 2020 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

September 2020 - Z

September 2020 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

November 2020 - Z

November 2020 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

August 2020 -Z

August 2020 -Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Jún 2019 - Z

Jún 2019 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

August 2019 - Z

August 2019 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

September 2019 - Z

September 2019 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Október 2019 - Z

Október 2019 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

November 2019 - Z

November 2019 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Január 2020 - Z

Január 2020 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Apríl 2020 - Z

Apríl 2020 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Valorizácia 2020 - Z

Valorizácia 2020 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Január 2018 - Z

Január 2018 - Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

December 2019

December 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
814,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

November 2019

November 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,756,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

Október 2019

Október 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,288,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2020
Názov

September 2019

September 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,478,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

August 2019

August 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,418,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Júl 2019

Júl 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,521,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Jún 2019

Jún 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
748,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2019
Názov

Máj 2019

Máj 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Názov

HPLL FA máj 2020

HPLL FA máj 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

HPLL FA jún 2020

HPLL FA jún 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2020
Názov

HPLL FA apríl 2020

HPLL FA apríl 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
394,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

HPLL FA marec 2020

HPLL FA marec 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
355,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2020
Názov

HPLL FA február 2020

HPLL FA február 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

HPLL FA január 2020

HPLL január 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

HPLL október 2020

HPLL október 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

HPLL november 2020

HPLL november 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

HPLL september 2020

HPLL september 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

HPLL august 2020

HPLL august 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

HPLL júl 2020

HPLL júl 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

HPLL SP marec 2014

HPLL SP marec 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP júl 2014

HPLL SP júl 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP november 2014

HPLL SP november 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
265,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP október 2016

HPLL SP október 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP august 2016

HPLL SP august 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP máj 2016

HPLL SP máj 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
389,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP apríl 2016

HPLL SP apríl 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
354,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP september 2016

HPLL SP september 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP júl 2016

HPLL SP júl 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP jún 2016

HPLL SP jún 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
374,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP marec 2016

HPLL SP marec 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
383,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP február 2016

HPLL SP február 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP január 2016

HPLL SP január 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP valorizácia 2015

HPLL SP valorizácia 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP valorizácia 2014

HPLL SP valorizácia 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP december 2015

HPLL SP december 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
271,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP november 2015

HPLL SP november 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
329,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP október 2015 II. fáza

HPLL SP október 2015 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP október 2015

HPLL SP október 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP september 2015 II. fáza

HPLL SP september 2015 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP september 2015

HPLL SP september 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP august 2015 II. fáza

HPLL SP august 2015 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP august 2015

HPLL SP august 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP júl 2015 II. fáza

HPLL SP júl 2015 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP júl 2015

HPLL SP júl 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP jún 2015 II. fáza

HPLL SP jún 2015 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP jún 2015

HPLL SP jún 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP máj 2015 II. fáza

HPLL SP máj 2015 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP máj 2015

HPLL SP máj2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP apríl2015 II. fáza

HPLL SP apríl2015 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP apríl 2015

HPLL SP apríl2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP marec 2015 II. fáza

HPLL SP marec 2015 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP marec 2015

HPLL SP marec 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP valorizácia 2014 II. fáza

HPLL SP valorizácia 2014 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP február 2015 II. fáza

HPLL SP február 2015 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP február 2015

HPLL SP február 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP január 2015 II. fáza

HPLL SP január 2015 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP január 2015

HPLL SP január 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
202,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP jún 2014

HPLL SP jún 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP december 2014 II. fáza

HPLL SP december 2014 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP december 2014

HPLL SP december 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
315,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP november 2014 II. fáza

HPLL SP november 2014 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP október 2014 II. fáza

HPLL SP október 2014 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP október 2014

HPLL SP október 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP september 2014 II. fáza

HPLL SP september 2014 II. fáza

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP september 2014

HPLL SP september 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP august 2014

HPLL SP august 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP máj 2014

HPLL SP máj 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

HPLL SP apríl 2014

HPLL SP apríl 2014

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

FA valorizácia 2020

FA valoriziácia 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
757,169 €
Vrátená suma
757,169 €
Suma na vymáhanie
757,169 €
Typ
Neoprávnené výdavky
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
49,647,929 €
Vrátená suma
49,647,929 €
Suma na vymáhanie
49,647,929 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
7,047,737 €
Vrátená suma
7,047,737 €
Suma na vymáhanie
7,047,737 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
575,805 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
575,805 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Názov
BUNG Slovensko s.r.o.
IČO
35908025
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.