Popis projektu

Predmetom tejto projektovej dokumentácie je posúdenie pôvodných skladieb obalových
konštrukcií, návrh a posúdenie navrhovaných skladieb obalových konštrukcií a výmena
výplňových konštrukcií Obecného úradu s kultúrnym domom – Malý Horeš.
Účelom zateplenia obvodovej konštrukcie a výmenou okenných konštrukcií je zníženie
energetickej náročnosti budov, zníženie spotreby energie na vykurovanie a ochrany životného
prostredia. Zateplením obvodového plášťa a výmenou výplňových konštrukcií obvodového plášťa
budovy obecného úradu a kultúrneho domu sa zamedzí vytváraniu ďalších porúch, plesní, trhlín
a prasklín v jej povrchovej úprave.

Viac
Subjekt
Obec Malý Horeš
Miesta realizácie
Malý Horeš
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.08.2020
Celková suma
280,700 €
Vlastné zdroje
14,035 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie spotreby energie v budove Obec…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
03.03.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
07.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
29.04.2017
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
30.09.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,005 (MW)
Cieľ
0,005 (MW)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,005 (MWt)
Cieľ
0,005 (MWt)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
4,956 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
41,6 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
2,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
50,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
911,3 (m2)
Cieľ
911,3 (m2)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
14,3978 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
82,3207 (MWh/rok)
Cieľ
82,3207 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
67922,8504 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
282229,61 (kWh/rok)
Cieľ
268824,641 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
80110,4567 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Externý manažment

Faktúra 2020080501 - EXM

Vlastník dokladu
Obec Malý Horeš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment

Faktúra 2020080501 - EXM

Vlastník dokladu
Obec Malý Horeš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

Externý manažment

Faktúra 2020080501 - EXM

Vlastník dokladu
Obec Malý Horeš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra 20200003 - SP

Vlastník dokladu
Obec Malý Horeš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
265,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 20200003 - SP

Vlastník dokladu
Obec Malý Horeš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra 20200003 - SP

Vlastník dokladu
Obec Malý Horeš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra 202009 SD

Vlastník dokladu
Obec Malý Horeš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra 202009 SD

Vlastník dokladu
Obec Malý Horeš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra 202009 SD

Vlastník dokladu
Obec Malý Horeš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra - PD

Vlastník dokladu
Obec Malý Horeš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2018
Názov

Externý manažment

Faktúra 2020093001 - ExM

Vlastník dokladu
Obec Malý Horeš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov IČO
Názov
Energia plus s.r.o
IČO
46762990
Názov
Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44
IČO
37053817
Názov
Ing. Daniela Komendátová
IČO
44795998
Názov
OPL s.r.o.
IČO
50056034
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.