Popis projektu

V súcastnosti žije v obci Vyšná Slaná 497 obyvateľov. Obec je národopisnou lokalitou celoslovenského významu. Areál stavby sa nachádza v obci Vyšná Slaná. Lokalita je dopravne prístupná miestnou komunikáciou.  Materská škola sa nachádza v budove Obecného úradu na 2.poschodí. Účelom projektu je zníženie spotreby energie a zároveň modernizácia vzhľadu objektu pri prevádzke verejnej budovy Obecného úradu a Materskej školy v obci Vyšná Slaná. Zateplenie budovy vyplýva ako logický dôsledok potreby zabezpečenia zlepšenia fyzického stavu budovy a odstránenia dôsledkov zanedbanej údržby. Zníži sa nielen spotreba energie na vykurovanie, eliminuje sa zatekanie do obvodových konštrukcií,zníži sa vplyv teplotného rozdielu pôsobiaceho na nosné konštrukcie a vytvoria sa podmienky tepelnej pohody v miestnostiach.

Viac
Subjekt
Obec Vyšná Slaná
Miesta realizácie
Vyšná Slaná
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2017 - 01.05.2020
Celková suma
379,086 €
Vlastné zdroje
18,954 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
08.02.2017
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
12.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
26.03.2019
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
24.03.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
44,53 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
7,71 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
40,37 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.07.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.07.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
97091,5557 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1158,42 (m2)
Cieľ
1124,89 (m2)
Naposledy aktualizované
24.07.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
35,0649 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
118,47 (MWh/rok)
Cieľ
118,4693 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
83404,452 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
213991,725 (kWh/rok)
Cieľ
200752,9158 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.07.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Vyšná Slaná
Dodávateľ
StavStar s.r.o.
Žiadaná suma
178,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Vyšná Slaná
Dodávateľ
StavStar s.r.o.
Žiadaná suma
178,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2020
Názov

Faktúra č.3

Faktúra č. 3 stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Vyšná Slaná
Dodávateľ
StavStar s.r.o.
Žiadaná suma
159,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

Faktúra č.3

Faktúra č. 3 stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Vyšná Slaná
Dodávateľ
StavStar s.r.o.
Žiadaná suma
159,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.1 EM

Faktúra č.1 EM

Vlastník dokladu
Obec Vyšná Slaná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

Faktúra č.2 EM

Faktúra č. 2 EM

Vlastník dokladu
Obec Vyšná Slaná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

Faktúra č.2

Faktúra č. 2

Vlastník dokladu
Obec Vyšná Slaná
Dodávateľ
StavStar s.r.o.
Žiadaná suma
24,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

Faktúra- PD

Faktúra- PD

Vlastník dokladu
Obec Vyšná Slaná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Vyšná Slaná

Suma celkom
25,946 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
25,946 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Názov IČO
Názov
StavStar s.r.o.
IČO
47550571
Názov
ANERI group s. r. o.
IČO
50539809
Názov
STUDIO, s.r.o.
IČO
50203789
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.