Popis projektu

Budova Obecného úradu a Materskej školy, ktorá je predmetom realizácie projektu na zlepšenie energetickej efektívnosti je administratívna a školská budova vo vlastníctve obce Kaľava, ktorá sa nachádza v okrese Spišská Nová Ves v Košickom kraji. Cieľom projektu je realizácia energetických opatrení zameraných na úsporu energie v budove. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie hlavných aktivít projektu - , ktoré sú vo vecnom súlade s typom hlavnej aktivity - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v rámci špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Predmetom hlavnej aktivity bude realizácia týchto energetických opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

• zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií - zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a dverí, zateplenie strechy resp. stropu pod podkrovím

• modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov

Realizáciou projektu, ktorého výsledky budú užívať obyvatelia obce v počte 577 obyvateľov budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele:

Viac
Subjekt
Obec Kaľava
Miesta realizácie
Kaľava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.07.2019
Celková suma
428,078 €
Vlastné zdroje
21,404 €
Vyčerpané z projektu
404,490 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie energetickej efektívnosti budo…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
31.01.2017
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
30.07.2019
Názov
Zvýšenie energetickej efektívnosti budo…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
31.01.2017
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
30.07.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
01.06.2018
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
30.07.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0383 (MWt)
Cieľ
0,0383 (MWt)
Naposledy aktualizované
15.06.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0383 (MW)
Cieľ
0,0383 (MW)
Naposledy aktualizované
15.06.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
40,215 (MWh/rok)
Cieľ
40,215 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
31,0882 (t ekviv. CO2)
Cieľ
8,654 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
15.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.06.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
20,453 (Kg/rok)
Cieľ
12,7654 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
11,4763 (Kg/rok)
Cieľ
9,09 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.06.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
719,69 (m2)
Cieľ
687,46 (m2)
Naposledy aktualizované
15.06.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
21,8022 (MWh/rok)
Cieľ
11,4016 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
86,181 (MWh/rok)
Cieľ
86,181 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
64378,8 (kWh/rok)
Cieľ
74779,4 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
234937,411 (kWh/rok)
Cieľ
238914,2504 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
88326,9864 (kWh/rok)
Cieľ
101465,3579 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.06.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kaľava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165,525 €
Schválené na preplatenie
165,525 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kaľava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,498 €
Schválené na preplatenie
37,498 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kaľava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165,525 €
Schválené na preplatenie
165,525 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kaľava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,498 €
Schválené na preplatenie
37,498 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kaľava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kaľava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,704 €
Schválené na preplatenie
104,704 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kaľava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,762 €
Schválené na preplatenie
96,762 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kaľava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,762 €
Schválené na preplatenie
96,762 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kaľava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,704 €
Schválené na preplatenie
104,704 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

Vypracovanie EC_OcÚ

Faktúra za vypracovanie EC

Vlastník dokladu
Obec Kaľava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2019
Názov

Vypracovanie EC_MŠ

Faktúra za vypracovanie EC

Vlastník dokladu
Obec Kaľava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2019
Názov

Služby externého riadenia_1_časť

Faktúra za služby externého riadenia

Vlastník dokladu
Obec Kaľava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2019
Názov

Služby externého riadenia_2_časť

Faktúra za služby externého riadenia

Vlastník dokladu
Obec Kaľava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2019
Názov

Vypracovanie EA_OcÚ

Faktúra za vypracovanie EA

Vlastník dokladu
Obec Kaľava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2017
Názov

Vypracovanie EA_MŠ

Faktúra za vypracovanie EA

Vlastník dokladu
Obec Kaľava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2017
Názov IČO
Názov
Euroleader Consulting, s.r.o.
IČO
47878452
Názov
ENECO s. r. o.
IČO
36468002
Názov
Ing. Milan Šalata - ENERGETICKÉ AUDITY
IČO
50133373
Názov
REMER s.r.o.
IČO
19015003
Názov
REMER s.r.o.
IČO
19015003
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.