Popis projektu

Projekt je zameraný na zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy ZUŠ v Revúcej. Žiadateľom je Mesto Revúca, ako výlučný vlastník budovy a príslušných pozemkov. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ v Revúcej realizáciou opatrení, ktoré vyplývajú z energetického auditu. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity a podporných aktivít projektu, ktoré budú zamerané na riadenie projektu a zabezpečenie informovania verejnosti a budú financované z vlastných zdrojov žiadateľa. Miestom realizácie projektu je mesto Revúca, ulica Okružná 43/11.

V dôsledku realizácie projektu dôjde k obnove jednej verejnej budovy – Základnej umeleckej školy v meste Revúca, nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 981,09 m2. Realizáciou stavebných úprav dôjde ku zníženiu potreby energie na vykurovanie z 85,78 kWh/(m2.a) na 17,51 kWh/(m2.a), plánovaná úspora energie na vykurovanie bude 79,60 %. Po ukončení realizácie projektu bude budova ZUŠ ultranízkoenergetická, globálny ukazovateľ primárnej energie sa zníži zo 134,55 kWh/(m2.a) (C) na 38,15 kWh/(m2.a) (A1). 

Viac
Subjekt
Mesto Revúca
Miesta realizácie
Revúca
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.11.2019
Celková suma
475,689 €
Vlastné zdroje
23,784 €
Vyčerpané z projektu
438,600 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
28.09.2018
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
28.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
14,8226 (t ekviv. CO2)
Cieľ
14,991 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
6,7233 (Kg/rok)
Cieľ
3,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
36,6045 (Kg/rok)
Cieľ
34,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,543 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1029,72 (m2)
Cieľ
981,09 (m2)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
24,5812 (MWh/rok)
Cieľ
27,6195 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
97,1703 (MWh/rok)
Cieľ
97,1703 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
72589,1 (kWh/rok)
Cieľ
69550,8587 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
92729,5605 (kWh/rok)
Cieľ
95116,6755 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
100527,782 (kWh/rok)
Cieľ
92621,6728 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zníženie energetickej náročnosti ZUŠ v meste Revúca

Faktúra 1221990004

Vlastník dokladu
Mesto Revúca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376,833 €
Schválené na preplatenie
375,207 €
Realizácia
-
Názov

Zníženie energetickej náročnosti ZUŠ v meste Revúca

Faktúra 1221990004

Vlastník dokladu
Mesto Revúca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
375,207 €
Schválené na preplatenie
375,207 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Zníženie energetickej náročnosti ZUŠ v meste Revúca

Faktúra 1221990006

Vlastník dokladu
Mesto Revúca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,392 €
Schválené na preplatenie
63,392 €
Realizácia
-
Názov

Zníženie energetickej náročnosti ZUŠ v meste Revúca

Faktúra 1221990006

Vlastník dokladu
Mesto Revúca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,392 €
Schválené na preplatenie
63,392 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Revúca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Stavba

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Revúca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov IČO
Názov
M - Silnice a.s.
IČO
42196868
Názov
OVING, s.r.o.
IČO
46181989
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.