Popis projektu

     Obec Dolná Strehová je situovaná v južnej časti okresu Veľký Krtíš a nachádza sa vedľa hlavného cestného ťahu Lučenec - Veľký Krtíš. Predstavuje obec známu na trhu cestového ruchu vďaka celoročne využívanému termálnemu wellnes centru Kupko Aquatermal. Obec má vybudovanú základnú infraštruktúru, sieť obchodov, služby pre obyvateľstvo, zrekonštruovanú školskú infraštruktúru, revitalizované centrum obce, čo ju radí medzi strediskové obce. Dominantou centra obce je polyfunkčná budova obecného úradu, v ktorej sú priestory obecného úradu, kultúrneho domu, knižnice, archívu, zdravotného strediska, pošty a v podkrovných priestoroch sú umiestnené nájomné byty.

     Projekt "" je zameraný na technické zhodnotenie verejnej časti polyfunkčnej budovy obecného úradu cestou výmeny okenných otvorov, zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strechy nad kultúrnym domom, výmeny zdrojov tepla - plynových kotlov a svietidiel osvetlenia. Projekt reaguje na potreby obce odrážajúce skutočný stav budovy, ktorej tepelno-izolačné vlastnosti sú nevyhovujúce, nespĺňajú tepelno-technické požiadavky na tepelnú ochranu budov, tá vykazuje vysoké tepelné straty, čoho dôsledkom je ekonomická neektívnosť jej prevádzky pre obec, čo značne zaťažuje jej rozpočet.

Viac
Subjekt
Obec Dolná Strehová
Miesta realizácie
Dolná Strehová
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2017 - 01.02.2020
Celková suma
297,750 €
Vlastné zdroje
14,887 €
Vyčerpané z projektu
245,729 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvyšovanie energetickej účinnosti polyf…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
21.02.2017
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
18.02.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
21.06.2018
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
17.04.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
141732,9606 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
127209,5829 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
218514,97 (kWh/rok)
Cieľ
179635,61 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.06.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.06.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2429,96 (m2)
Cieľ
2429,96 (m2)
Naposledy aktualizované
04.06.2020
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
23,5558 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
04.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0889 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
04.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
14,4413 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
04.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
132,5004 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
144,1 (MWh/rok)
Cieľ
259,71 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.06.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Strehová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245,729 €
Schválené na preplatenie
245,729 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Strehová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245,729 €
Schválené na preplatenie
245,729 €
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Strehová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

Stavebné práce - výmena svietidiel za LED

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Strehová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2020
Názov

Energetický audit - II. časť

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Strehová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Strehová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

Energetický certifikát

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Strehová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Energetický audit - 1. splátka

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Strehová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2017
Názov

Projektová dokumentácia - II. časť

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Strehová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2018
Názov

Projektová dokumentácia - I. časť

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Strehová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2017
Názov IČO
Názov
COBRA BAUART, s.r.o.
IČO
44413301
Názov
MGU s. r. o.
IČO
44473214
Názov
Ing. Ján Sivok - JSS
IČO
41813057
Názov
Ing. Rajmund Nedeľa - COBRA BAUART
IČO
41282698
Názov
Jozef Šaranko STEAM
IČO
33252459
Názov
COBRA BAUART, s.r.o.
IČO
44413301
Názov
Energetické certifikáty s. r. o.
IČO
50782126
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.