Popis projektu

Riešená materská škola (ďalej MŠ)  sa nachádza pod súpisným číslom 116 v obci Slovany. Areál MŠ sa nachádza na parcelách č. 48/1,2; 49, pričom budova MŠ má parcelné číslo 48/2. Projekt rieši nasledovné stavebné objekty: SO-01– materská škola a taktiež SO-02- NN prípojka.

 Uvedené parcely a objekt, sú vo vlastníctve stavebníka – obce. Správcom uvedených parciel a objektu je Obecný úrad.

Pozemok sa nachádza rovinatom teréne. Vstup na pozemok areálu je z JV strany, ide o hlavný vstup do areálu. Z tejto svetovej strany je aj vstup do budovy. V okolí areálu riešenej budovy sú postavené objekty rodinných domov.

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy v obci Slovany - MŠ “ je prioritne zameraný na znižovanie energetickej náročnosti  a  zároveň zahŕňa obnovu stavebno-technického riešenia budov v zmysle platných STN a súvisiacich predpisov.

Viac
Subjekt
Obec Slovany
Miesta realizácie
Slovany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.12.2018
Celková suma
240,520 €
Vlastné zdroje
12,026 €
Vyčerpané z projektu
217,822 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
10.03.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
19.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
19.10.2018
Plánovaný koniec
01.01.2019
Skutočný koniec
31.01.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0113 (MW)
Cieľ
0,0113 (MW)
Naposledy aktualizované
26.06.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0113 (MWt)
Cieľ
0,0113 (MWt)
Naposledy aktualizované
26.06.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
14,577 (MWh/rok)
Cieľ
14,577 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
43,8349 (t ekviv. CO2)
Cieľ
44,3 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
26.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
4,2641 (Kg/rok)
Cieľ
3,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
40,9353 (Kg/rok)
Cieľ
40,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.06.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
332,95 (m2)
Cieľ
332,5 (m2)
Naposledy aktualizované
26.06.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
12,175 (MWh/rok)
Cieľ
4,1349 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
82,721 (MWh/rok)
Cieľ
82,721 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
70546,0 (kWh/rok)
Cieľ
78586,1099 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
319261,0 (kWh/rok)
Cieľ
328607,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
61910,6573 (kWh/rok)
Cieľ
90222,5872 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.06.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 20181072

Faktúra č.20181072

Vlastník dokladu
Obec Slovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151,707 €
Schválené na preplatenie
151,707 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Faktúra č. 20181072

Faktúra č.20181072

Vlastník dokladu
Obec Slovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151,707 €
Schválené na preplatenie
151,707 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č .2018/081

Faktúra GLOBBIZ, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Slovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,115 €
Schválené na preplatenie
66,115 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Faktúra č .2018/081

Faktúra GLOBBIZ, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Slovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,115 €
Schválené na preplatenie
66,115 €
Realizácia
-
Názov

Faktura Energetický audit

Faktúra Energetický audit

Vlastník dokladu
Obec Slovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2017
Názov

Faktúra externé riadenie

Faktúra externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Slovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2019
Názov

Faktúra projektová dokumentácia

Faktúra projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Slovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2017
Názov

Faktúra stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Slovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov IČO
Názov
VIZUALDK stavby s.r.o.
IČO
47585056
Názov
Pavol Gábor
IČO
14254727
Názov
MaM plus s.r.o.
IČO
36311855
Názov
GLOBBIZ, s.r.o.
IČO
47538848
Názov
K-CENTUM, spol. s r.o.
IČO
47451441
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.