Popis projektu

Projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lúčky“ je zameraný na zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy materskej školy. Žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu predkladaného projektu je Mesto Holíč, ako majiteľ budovy a pozemku a zriaďovateľ materskej školy.
Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ realizáciou opatrení, ktoré vyplývajú z energetického auditu.
Cieľovou skupinou sú zamestnanci materskej školy, deti navštevujúce toto predškolské zariadenie a ich rodičia.
Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity s názvom Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy a podporných aktivít projektu.
Miestom realizácie projektu je Mesto Holíč, Lúčky 14.
V dôsledku realizácie projektu dôjde k obnove jednej verejnej budovy nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 1886,5 m2. Realizáciou projektu dôjde ku zníženiu potreby energie v budove (rozdiel medzi celkovou ročnou spotrebou palív a energie pred a po realizácii opatrení energetickej efektívnosti) o 342512,94 kWh/rok, pričom merná potreba energie na vykurovanie sa zníži zo 181,86 kWh/(m2.a) na 34,82 kWh/(m2.a), teda o 80,86 %. Po ukončení realizácie projektu bude budova mestského úradu nízkoenergetická, energetická trieda sa zmení z „C“ na „A1“.

Viac
Subjekt
Mesto Holíč
Miesta realizácie
Holíč
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.09.2019
Celková suma
1,091,459 €
Vlastné zdroje
54,573 €
Vyčerpané z projektu
1,001,227 €
Nezrovnalosti
3,396 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
24.03.2017
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
13.09.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
19.11.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
13.09.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,005 (MW)
Cieľ
0,0045 (MW)
Naposledy aktualizované
08.12.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,005 (MWe)
Cieľ
0,0045 (MWe)
Naposledy aktualizované
08.12.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
4,5 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
43,27 (t ekviv. CO2)
Cieľ
43,27 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
08.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
570,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
240,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1965,58 (m2)
Cieľ
1886,52 (m2)
Naposledy aktualizované
08.12.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
61,8571 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
247,18 (MWh/rok)
Cieľ
247,1846 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
185327,53 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
244978,8962 (kWh/rok)
Cieľ
272375,76 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
251671,5 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.12.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Holíč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
392,996 €
Schválené na preplatenie
392,996 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Holíč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
392,996 €
Schválené na preplatenie
392,996 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Holíč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,115 €
Schválené na preplatenie
3,115 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Holíč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,115 €
Schválené na preplatenie
3,115 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Holíč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273,104 €
Schválené na preplatenie
273,104 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Holíč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273,104 €
Schválené na preplatenie
273,104 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Holíč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,165 €
Schválené na preplatenie
2,165 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Holíč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,165 €
Schválené na preplatenie
2,165 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Holíč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
325,477 €
Schválené na preplatenie
325,477 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Holíč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
325,477 €
Schválené na preplatenie
325,477 €
Realizácia
26.09.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Holíč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,370 €
Schválené na preplatenie
4,370 €
Realizácia
26.09.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Holíč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,370 €
Schválené na preplatenie
4,370 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Holíč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Holíč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2019
Názov

Publicita projektu

Publicita projektu

Vlastník dokladu
Mesto Holíč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Holíč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2019
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Mesto Holíč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Holíč

Suma celkom
3,396 €
Vrátená suma
3,396 €
Suma na vymáhanie
3,396 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
PMGSTAV SK, s.r.o.
IČO
44756518
Názov
Ing.Štefan Pucko
IČO
46336206
Názov
R J A R s. r. o.
IČO
43985637
Názov
MV-projekta, s.r.o.
IČO
44182724
Názov
Ing. Jozef Kňažek
IČO
32284331
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.