Popis projektu

Realizácia predkladaného projektu je zameraná na Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Pusté Úľany  a to formou - zateplenie obvodových stien, strechy, výmena vonkajších výplní otvorov, výmena osvetľovacích telies, zmena systému vetrania a výroby teplej vody. Týmito opatreniami sa zníži potreba energie na vykurovanie  v Materskej  škôlke  až na úroveň 26,32 kWh/(m2.a) čo znamená úsporu energie voči stavu pred realizáciou projektu vo výške 87,46 %. 


Zateplenie obvodového plášťa

Zateplenie strechy 

Výmena výplní otvorov 

Výmena vykurovacieho systému

Výmena osvetľovacích telies

Rekuperácia

Viac
Subjekt
Obec Pusté Úľany
Miesta realizácie
Pusté Úľany
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.08.2020
Celková suma
704,162 €
Vlastné zdroje
35,208 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti maters…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
16.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
20.12.2018
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
870,3 (m2)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
19,71 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
100,38 (MWh/rok)
Cieľ
100,38 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
80670,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
218333,887 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
100298,7079 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0367 (MW)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,0367 (MWt)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
47,41 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
26,85 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
16,4 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
14,8 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.