Popis projektu

Predkladaný projekt rieši rekonštrukciu a energetickú optimalizáciu verejnej budovy – materskej školy v obci Bíňa, na Južnom Slovensku v okrese Nové Zámky, ktorá slúži na výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku.
V súčasnosti je 45 ročný dvojpodlažný objekt v nevyhovujúcom technickom stave, čím nespĺňa požadované tepelnoizolačné vlastnosti a jeho prevádzkovanie v zimnom období je energeticky veľmi náročné. Predmetom rekonštrukcie objektu je zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena výplňových konštrukcií otvorov, vybudovanie odkvapových chodníkov vyvolané zatepľovacími prácami, rekonštrukcia interiérového osvetlenia a rekonštrukcia ústredného kúrenia(tepelné čerpadlo + fotovoltaika), rozvodov tepla avykurovacích telies.
Rekonštrukcia objektu zabezpečí značné úspory v režijných nákladoch prevádzkovateľovi budovy. Realizáciou projektu sa dosiahne ročná úspora energie potrebnej na vykurovanie vo výške 74,82 % čím sa budova preklasifikuje z energetickej triedy E do energetickej triedy A1. Taktiež sa zvýši kvalita prostredia pre užívateľov objektu, čím sa zabezpečí zníženie chorobnosti a zvýšenie estetického pracovného prostredia.

Viac
Subjekt
Obec Bíňa
Miesta realizácie
Bíňa
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.06.2020 - 01.10.2020
Celková suma
491,503 €
Vlastné zdroje
24,575 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zateplenie obalových konštrukcií, strec…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,028 (MW)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,024 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWe)
Cieľ
0,004 (MWe)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
27,6656 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
4,0003 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
9,27 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
9,88 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
49,4 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
54,29 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
747,72 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
28,44 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
132,426 (MWh/rok)
Cieľ
132,4263 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
103986,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
171908,3 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
142818,8 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.