Popis projektu

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Grznárova 1441.

Stavba je riešená ako štyri stavebné objekty:

  • S.O.01 – Hospodársky pavilón
  • S.O.02 – Pavilón „A“
  • S.O.03 – Pavilón „B“
  • S.O.04 – Pavilón „C“

Obnova a rekonštrukcia objektu je prioritne zameraná na znižovanie energetickej náročnosti budovy. Rozsah rekonštrukcie neovplyvňuje pôvodnú urbanisticko-architektonickú koncepciu objektu.

Subjekt
Mesto Považská Bystrica
Miesta realizácie
Považská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2016 - 01.08.2020
Celková suma
464,697 €
Vlastné zdroje
23,235 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2016
Skutočný začiatok
11.08.2016
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
05.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
05.09.2018
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
30.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
79,497 (t ekviv. CO2)
Cieľ
79,497 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
13.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
29,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
105,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.10.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2080,86 (m2)
Cieľ
1989,32 (m2)
Naposledy aktualizované
13.10.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
67,9999 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
22,1249 (MWh/rok)
Cieľ
342,7749 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
274774,9355 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
365257,4812 (kWh/rok)
Cieľ
376200,3052 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
373634,8143 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.10.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Stavba

Stavba

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavba

Stavba

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Poradenské služby

Poradenské služby

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
6,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poradenské služby

Poradenské služby

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
6,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Poradenské služby

Poradenské služby

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poradenské služby

Poradenské služby

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Poradenské služby

Poradenské služby

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
2,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poradenské služby

Poradenské služby

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
2,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Stavba

Stavba

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavba

Stavba

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2016
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2016
Názov

Energetický audit

Energetický audit

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2016
Názov

Energetický audit

Energetický audit

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2016
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2016
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2016
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Považská Bystrica

Suma celkom
40,179 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
MP Profit PB, s.r.o.
IČO
50068849
Názov
Peter Baštuga - DIBAS
IČO
50449541
Názov
MaM plus s.r.o.
IČO
36311855
Názov
Skupina dodávateľov: Ing. Anton Poliček a Stanislav Zúbek
IČO
32895259
Názov
Ing. arch. Jozef Sobčák
IČO
40136833
Názov
Williman, s. r. o.
IČO
46018816
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.