Popis projektu

Predmetom projektu je obnova budov materskej školy v meste Bytča na ulici Dostojevského. Vzhľadom na spôsob ich využívania je potrebné zabezpečiť vytvorenie vhodného vnútorného prostredia v budovách počas celého dňa v každom ročnom období. Výsledkom projektu bude zlepšenie energetickej hospodárnosti budov zmenou tepelno-technických vlastností vo vzťahu k vonkajším klimatickým a miestnym podmienkam. Zároveň sa zefektívnia náklady na prevádzku budov.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove, má tri pavilóny. V pavilóne I sú 3 triedy s príslušnými priestormi, v pavilóne II sú 4 triedy s príslušnými priestormi a v hospodárskom pavilóne sa v suteréne nachádza kotolňa. Vlastníkom a zároveň prevádzkovateľom materskej školy je Mesto Bytča.

V rámci projektu budú zrealizované 4 opatrenia na zníženie spotreby energie.

Spotreba energie v budovách dosahuje pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti hodnotu 220,1 MWh/rok, po realizácii sa dosiahne úspora energie v hodnote 163,557 MWh/rok.

Viac
Subjekt
Mesto Bytča
Miesta realizácie
Bytča
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2019 - 01.05.2020
Celková suma
792,272 €
Vlastné zdroje
39,614 €
Vyčerpané z projektu
281,719 €
Nezrovnalosti
610 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
22.11.2019
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
28.05.2020
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
22.11.2019
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
28.05.2020
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
22.11.2019
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
28.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
30.11.2019
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
28.05.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
209530,4251 (kWh/rok)
Cieľ
204959,0328 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
215524,6978 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0137 (MW)
Cieľ
0,0137 (MW)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0137 (MWt)
Cieľ
0,0137 (MWt)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
13,734 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
34,776 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
21,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
46,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
12,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1751,03 (m2)
Cieľ
1663,82 (m2)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
69,1716 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
254,4957 (MWh/rok)
Cieľ
254,4957 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
185324,0181 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.09.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce_Pavilón II

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Bytča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Stavebné práce_Pavilon I

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Bytča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Stavebné práce_Hospodársky pavilón

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Bytča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Stavebné práce_Pavilon I

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Bytča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Stavebné práce_Pavilon I

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Bytča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,567 €
Schválené na preplatenie
118,990 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce_Hospodársky pavilón

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Bytča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,561 €
Schválené na preplatenie
101,561 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce_Pavilón II

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Bytča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,168 €
Schválené na preplatenie
61,168 €
Realizácia
-
Názov

Hospodársky pavilón - stavebné práce

Mipe invest s.r.o. - MŠ Dostojevského č.3

Vlastník dokladu
Mesto Bytča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pavilón 1 - stavebné práce

Mipe invest s.r.o. - MŠ Dostojevského č.3

Vlastník dokladu
Mesto Bytča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pavilón 2 - stavebné práce

Mipe invest s.r.o. - MŠ Dostojevského č.3

Vlastník dokladu
Mesto Bytča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pavilón 2 - stavebné práce

Mipe invest s.r.o. - MŠ Dostojevského č.3

Vlastník dokladu
Mesto Bytča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Pavilón 1 - stavebné práce

Mipe invest s.r.o. - MŠ Dostojevského č.3

Vlastník dokladu
Mesto Bytča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Hospodársky pavilón - stavebné práce

Mipe invest s.r.o. - MŠ Dostojevského č.3

Vlastník dokladu
Mesto Bytča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Hospodársky pavilón - stavebné práce

Mipe invest - Zníženie energetickej náročnosti MŠ Dostojevského

Vlastník dokladu
Mesto Bytča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pavilón 2 - stavebné práce

Mipe invest - Zníženie energetickej náročnosti MŠ Dostojevského

Vlastník dokladu
Mesto Bytča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pavilón 1 - Stavebné práce

Mipe invest - Zníženie energetickej náročnosti MŠ Dostojevského

Vlastník dokladu
Mesto Bytča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pavilón 1 - Stavebné práce

Mipe invest - Zníženie energetickej náročnosti MŠ Dostojevského

Vlastník dokladu
Mesto Bytča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Pavilón 2 - stavebné práce

Mipe invest - Zníženie energetickej náročnosti MŠ Dostojevského

Vlastník dokladu
Mesto Bytča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Hospodársky pavilón - stavebné práce

Mipe invest - Zníženie energetickej náročnosti MŠ Dostojevského

Vlastník dokladu
Mesto Bytča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra Mipe č.4 Zníženie energetickej náčnosti MŠ Dostojevského

Vlastník dokladu
Mesto Bytča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Poradenské služby a administratívne práce v súvislosti s riadením projektu

Ing. Ladislav Vargončík - externý manažment MŠ Dostojevského

Vlastník dokladu
Mesto Bytča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Bytča

Suma celkom
175 €
Vrátená suma
175 €
Suma na vymáhanie
175 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Mesto Bytča

Suma celkom
435 €
Vrátená suma
435 €
Suma na vymáhanie
435 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
MIPE Invest s.r.o.
IČO
36837075
Názov
Ing. Ladislav Vargončík
IČO
34496149
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.