Popis projektu

Predmetom projektu je je zníženie enrgetickej náročnosti existujúcej verejnej budovy obecného úradu v obci Vojka nad Dunajom (okr. Dunajská Streda). Budova je charakteru administratívnej budovy o max. rozmeroch 32,15 x 15,82 m.

Cieľom projektu rekonštrukcia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov, skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a pracovných podmienok zamestnancov Obecného úradu. Rekonštrukciou vznikne kvalitný, estetický a účelový objekt, ktorý bude spĺňať požiadavky dnešnej doby. Projektom sa budú realizovať rekonštrukčné práce : 

  • zateplenie obvodových stien
  • zateplenie strešnej konštrukcie
  • vybudovanie blezkozvodu
  • výmena poškodených existujúcich okien

Miestom realizácie je obec Vojka nad Dunajom, v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji. Obecný úrad sa nachádza na parcele č. 330/2, ktorá je vedená na liste vlastníctva č. 505. Vlastníkom je Obec Vojka nad Dunajom, 930 31 Vojka nad Dunajom, 150.

Relevantné merateľné ukazovatele projektu sú v ŽoNFP zadané podľa inštrukcií, uvedených v prílohe č.3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP.

Viac
Subjekt
Obec Vojka nad Dunajom
Miesta realizácie
Vojka nad Dunajom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2020 - 01.07.2020
Celková suma
226,924 €
Vlastné zdroje
11,346 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
07.04.2020
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
24.07.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.03.2020
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
24.07.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
105959,751 (kWh/rok)
Cieľ
86383,8628 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
27111,3207 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
6,27 (t ekviv. CO2)
Cieľ
6,2716 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
26.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0004 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0287 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0038 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.10.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.10.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
597,19 (m2)
Cieľ
597,19 (m2)
Naposledy aktualizované
26.10.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
23,3996 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
46,459 (MWh/rok)
Cieľ
46,4597 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
23060,0957 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.10.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

externý manažment

externý manažment č.1

Vlastník dokladu
Obec Vojka nad Dunajom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

externý manažment

externý manažment č.1

Vlastník dokladu
Obec Vojka nad Dunajom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

stavebné práce podľa súpisu č.1

stavebné práce - súpis č.1

Vlastník dokladu
Obec Vojka nad Dunajom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce podľa súpisu č.1

stavebné práce - súpis č.1

Vlastník dokladu
Obec Vojka nad Dunajom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

Stavebné práce č.2

stavebné práce č.2

Vlastník dokladu
Obec Vojka nad Dunajom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Stavebné práce č.2

stavebné práce č.2

Vlastník dokladu
Obec Vojka nad Dunajom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra EM č.2

faktúra externý manažment č.2

Vlastník dokladu
Obec Vojka nad Dunajom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov IČO
Názov
PROAGE, s.r.o.
IČO
47406470
Názov
Štefan Gavlíder - GAGAKO STAV
IČO
32322127
Názov
PROAGE s.r.o.
IČO
47406470
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.