Popis projektu

Riešená  Materská  škola sa nachádza na ul.dukelská 977, v meste Považská Bystrica. Areál  školy
sa  nachádza  na  parcelách  č.  2465/9  a 2465/10,  budovy  materskej  školy  majú  parcelné  číslo  2465/9. Modernizácia  a prestavba  areálu  a budov  Materskej  školy  rieši  nasledovné  stavebné  objekty:  SO-01–Materská škola,  SO-02 –  Hospodárska budova,   SO-03 –  Jasle(dvojpodlažný objekt), SO-04 –  Jasle, S0.06-Pergola ´´.Obnova a rekonštrukcia objektu je prioritne zameraná na znižovanie energetickej náročnosti budovy. Rozsah rekonštrukcie neovplyvňuje pôvodnú urbanisticko-architektonickú koncepciu objektu.A´´, ´´B´´.

Viac
Subjekt
Mesto Považská Bystrica
Miesta realizácie
Považská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2016 - 01.04.2020
Celková suma
754,905 €
Vlastné zdroje
37,745 €
Vyčerpané z projektu
692,460 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budov …
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2016
Skutočný začiatok
12.08.2016
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
06.02.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0356 (MW)
Cieľ
0,0356 (MW)
Naposledy aktualizované
07.04.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0275 (MWt)
Cieľ
0,0275 (MWt)
Naposledy aktualizované
07.04.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0081 (MWe)
Cieľ
0,0081 (MWe)
Naposledy aktualizované
07.04.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
27,468 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
8,1 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
120,5491 (t ekviv. CO2)
Cieľ
72,0763 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
07.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
13,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
92,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.04.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.04.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1948,0 (m2)
Cieľ
1948,0 (m2)
Naposledy aktualizované
07.04.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
78,2726 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
367,757 (MWh/rok)
Cieľ
367,757 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
289484,3953 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
453884,0 (kWh/rok)
Cieľ
453884,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
313692,6084 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.04.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor - Zateplenie MS Dukelská

Stavebný dozor - Zateplenie MS Dukelská

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
446 €
Realizácia
06.05.2019
Názov

AU STAV, s.r.o.

AU - STAV, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,670 €
Schválené na preplatenie
96,903 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

AU STAV, s.r.o.

AU - STAV, s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,767 €
Schválené na preplatenie
10,767 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Považská Bystrica
Žiadaná suma
3,799 €
Schválené na preplatenie
3,799 €
Realizácia
-
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Považská Bystrica
Žiadaná suma
3,799 €
Schválené na preplatenie
3,799 €
Realizácia
18.09.2019
Názov

Stavebný dozor - MŠ Dukelská

Stavebný dozor - MŠ Dukelská

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
658 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - MŠ Dukelská

Stavebný dozor - MŠ Dukelská

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
658 €
Realizácia
18.09.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158,757 €
Schválené na preplatenie
141,117 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,117 €
Schválené na preplatenie
141,117 €
Realizácia
17.09.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,640 €
Schválené na preplatenie
17,640 €
Realizácia
17.09.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 08/2019

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
693 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 08/2019

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
693 €
Realizácia
17.09.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019010

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167,030 €
Schválené na preplatenie
148,471 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019010

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,471 €
Schválené na preplatenie
148,471 €
Realizácia
17.09.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019010

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,559 €
Schválené na preplatenie
18,559 €
Realizácia
17.09.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140,192 €
Schválené na preplatenie
140,192 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140,192 €
Schválené na preplatenie
140,192 €
Realizácia
26.09.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,524 €
Schválené na preplatenie
17,524 €
Realizácia
26.09.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
26.09.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2019017

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,862 €
Schválené na preplatenie
47,862 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2019017

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,318 €
Schválené na preplatenie
5,318 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2019017

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,862 €
Schválené na preplatenie
47,862 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2019022

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2019022

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,855 €
Schválené na preplatenie
41,855 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2019022

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,855 €
Schválené na preplatenie
41,855 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.2016034 _ EA

Faktúra č.2016034 _EA

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2016
Názov

Faktúra č. 112019 _ SD

Fakúra č. 11/2019 _ SD

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.122019 _ SD

Faktúra č. 122019_ SD

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2019021_ SP

Faktúra č. 2019021 _SP

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

Faktúra č.1600001_PD

Faktúra č. 1600001 _PD

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2020021_ER

Faktúra č. 2020021_ER

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
3,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2019238_ER

Faktúra č.2019238_ER

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
7,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Považská Bystrica

Suma celkom
79,763 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Mesto Považská Bystrica
IČO
00317667
Názov
MP Profit PB, s.r.o.
IČO
50068849
Názov
AU-STAV, s.r.o.
IČO
36328294
Názov
MaM plus s.r.o.
IČO
36311855
Názov
VIZUALDK s.r.o.
IČO
50505700
Názov
Ing. Jozef Potočný
IČO
34748920
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.