Popis projektu

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Železničná.

Stavba je riešená ako štyri stavebné objekty:

  • S.O.01 – Pavilón „A“
  • S.O.02 – Pavilón „B“
  • S.O.03 – Pavilón „C“
  • S.O.04 – Hospodársky pavilón

Obnova a rekonštrukcia objektu je prioritne zameraná na znižovanie energetickej náročnosti budovy. Rozsah rekonštrukcie neovplyvňuje pôvodnú urbanisticko-architektonickú koncepciu objektu.

Subjekt
Mesto Považská Bystrica
Miesta realizácie
Považská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2016 - 01.02.2021
Celková suma
595,506 €
Vlastné zdroje
29,775 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2016
Skutočný začiatok
07.10.2016
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
10.02.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
85,44 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
22.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
6,3 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
78,1 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.04.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.04.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2074,6 (m2)
Cieľ
2074,5 (m2)
Naposledy aktualizované
22.04.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
136,327 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
345,8057 (MWh/rok)
Cieľ
345,8057 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
209478,6591 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
252592,88 (kWh/rok)
Cieľ
214592,94 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
238247,3069 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.04.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
10,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
10,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2016
Názov

Energetický audit

Energetický audit

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2016
Názov IČO
Názov
MP Profit PB, s.r.o.
IČO
50068849
Názov
PROJART, spol. s.r.o.
IČO
31570526
Názov
MIPE Invest s.r.o.
IČO
36837075
Názov
MaM plus s.r.o.
IČO
36311855
Názov
Ing. Jozef Potočný
IČO
34748920
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.