Popis projektu

Projekt „Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Železník“ reaguje na nevyhovujúci technicko-tepelný stav budovy obecného úradu v obci Železník (Okres Svidník). Projekt má za cieľ zvýšenie energetickej efektívnosti budovy obecného úradu, modernizáciu objektu, ako aj odstránenie funkčných porúch v obvodovom plášti objektu. Aktivity projektu pozostávajú zo stavebných prác zameraných na zlepšenie tepelno-technického stavu budovy.

Predkladaný projekt zahŕňa výmenu nevyhovujúcich výplní otvorov s izolačným dvojsklom, zriadenie bezbariérového vstupu do objektu, ako aj vyhotovenie nového okapového chodníka okolo objektu, a s tým súvisiaca výmena strešného plášťa a opravy klampiarskych prvkov a zámočníckych výrobkov. Taktiež sa zrealizuje výmena svietidiel a injektáž soklovej časti objektu.

Rekonštrukciou sa docieli zvýšenie energetickej účinnosti budovy, zlepšenie technického stavu objektu, jeho dlhšia životnosť s využitím nižších prevádzkových nákladov. Budova po zrealizovaní navrhovaných opatrení odporúčaných energetickým auditom splní energetické kritérium a v rámci systému vykurovania, prípravy teplej vody a osvetlenia sa podľa celkovej potreby energie dostane do kategórie A a v spotrebe primárnej energie sa budova dostane do triedy A1.Po zrealizovaní navrhovaných opatrení je možné znížiť spotrebu energie na vykurovanie až o 88%, celkovú potrebu energie v budove o 84% a spotrebu primárnej energie o 89%.

Viac
Subjekt
Obec Železník
Miesta realizácie
Železník
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2019 - 01.09.2019
Celková suma
316,368 €
Vlastné zdroje
15,818 €
Vyčerpané z projektu
316,368 €
Nezrovnalosti
2,291 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Znižovanie energetickej náročnosti budo…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
09.05.2019
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
29.05.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.09.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
8968,2216 (kWh/rok)
Cieľ
12732,5419 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
260682,736 (kWh/rok)
Cieľ
250561,379 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,028 (MW)
Cieľ
0,028 (MW)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,028 (MWt)
Cieľ
0,028 (MWt)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
36,12 (MWh/rok)
Cieľ
36,12 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
1,3478 (t ekviv. CO2)
Cieľ
1,883 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
3,4258 (Kg/rok)
Cieľ
4,79 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
3,764 (Kg/rok)
Cieľ
5,26 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
502,55 (m2)
Cieľ
502,55 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
1,9708 (MWh/rok)
Cieľ
0,5844 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
5,2736 (MWh/rok)
Cieľ
5,2736 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
3302,8167 (kWh/rok)
Cieľ
4689,1405 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Externé riadenie

Faktúra 2019051

Vlastník dokladu
Obec Železník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
1,744 €
Realizácia
-
Názov

Externé riadenie

Faktúra 2019051

Vlastník dokladu
Obec Železník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
1,744 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

stavebné práce

FAKTÚRA č. 12/2019

Vlastník dokladu
Obec Železník
Dodávateľ
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Žiadaná suma
55,693 €
Schválené na preplatenie
55,693 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

FAKTÚRA č. 12/2019

Vlastník dokladu
Obec Železník
Dodávateľ
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Žiadaná suma
55,693 €
Schválené na preplatenie
55,693 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

stavebné práce

FAKTÚRA č. 14/2019

Vlastník dokladu
Obec Železník
Dodávateľ
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Žiadaná suma
146,142 €
Schválené na preplatenie
146,142 €
Realizácia
06.08.2019
Názov

stavebné práce

FAKTÚRA č. 14/2019

Vlastník dokladu
Obec Železník
Dodávateľ
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Žiadaná suma
146,142 €
Schválené na preplatenie
146,142 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

FAKTÚRA č. 18/2019

Vlastník dokladu
Obec Železník
Dodávateľ
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Žiadaná suma
92,160 €
Schválené na preplatenie
92,160 €
Realizácia
17.09.2019
Názov

stavebné práce

FAKTÚRA č. 18/2019

Vlastník dokladu
Obec Železník
Dodávateľ
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Žiadaná suma
92,160 €
Schválené na preplatenie
92,160 €
Realizácia
-
Názov

externé riadenie

Faktúra 2019065

Vlastník dokladu
Obec Železník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,853 €
Schválené na preplatenie
1,853 €
Realizácia
17.09.2019
Názov

externé riadenie

Faktúra 2019065

Vlastník dokladu
Obec Železník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,853 €
Schválené na preplatenie
1,853 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

FAKTÚRA č. 19/2019

Vlastník dokladu
Obec Železník
Dodávateľ
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Žiadaná suma
17,468 €
Schválené na preplatenie
17,468 €
Realizácia
24.09.2019
Názov

externé riadenie

Faktúra 2019084

Vlastník dokladu
Obec Železník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
1,308 €
Realizácia
30.09.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Železník

Suma celkom
2,291 €
Vrátená suma
2,291 €
Suma na vymáhanie
2,291 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
IČO
36451576
Názov
Maiana Consulting, s.r.o.
IČO
46429573
Názov
AN fors, spol. s r.o.
IČO
46429573
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.