Popis projektu


Hlavným cieľom projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Turzovke“ je zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy mestského úradu. Vlastníkom budovy je Mesto Turzovka. 
tavebné práce - realizácia opatrení na znižovanie energetickej náročnosti budovy, ktoré pozostávajú z: 

  • zateplenie obvodových konštrukcií minerálnou vlnou hr. 180mm
  • zateplenie strešných konštrukcií minerálnou vlnou hr.400mm a výmena drevených okien
  • Výmena presklených drevených konštrukcií za plastové okná s izolačným 3-sklom. Novšie plastové okná s dvojsklom ponechať., Výmena drevených a plechových  dverí  
  • Rekonštrukcia osvetlenia v budove, výmena svietidiel za svietidlá LED

:• Riadenie projektu
• Publicita a informovanosť

V dôsledku realizácie projektu dôjde k obnove budovy mestského úradu nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 4 028 m² s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy.. Realizáciou projektu dôjde ku zníženiu potreby energie v budove (rozdiel medzi
celkovou ročnou potrebou energie pred a po realizácii opatrení energetickej efektívnosti) o 237417,72 kWh/rok. 

Viac
Subjekt
Mesto Turzovka
Miesta realizácie
Turzovka
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2018 - 01.11.2019
Celková suma
685,014 €
Vlastné zdroje
34,251 €
Vyčerpané z projektu
624,235 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
22.11.2018
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
11.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
01.06.2018
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
20.11.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
8,914 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
05.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
94,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
05.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
269,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
05.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.02.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
3918,2 (m2)
Cieľ
4028,55 (m2)
Naposledy aktualizované
05.02.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
166,6393 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
469,0 (MWh/rok)
Cieľ
453,206 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
286566,6594 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
363032,04 (kWh/rok)
Cieľ
348469,575 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
425818,0497 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.02.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1019031202

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
84,953 €
Schválené na preplatenie
84,953 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1019031202

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
84,953 €
Schválené na preplatenie
84,953 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra číslo: 1019040301

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
62,837 €
Schválené na preplatenie
62,837 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra číslo: 1019040301

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
62,837 €
Schválené na preplatenie
62,837 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1019050201

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
110,375 €
Schválené na preplatenie
110,375 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1019050201

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
110,375 €
Schválené na preplatenie
110,375 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1019061001

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
110,117 €
Schválené na preplatenie
110,117 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1019061001

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
110,117 €
Schválené na preplatenie
110,117 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1019070102

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
101,900 €
Schválené na preplatenie
101,900 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1019070102

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
101,900 €
Schválené na preplatenie
101,900 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra 1019073101

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
159,195 €
Schválené na preplatenie
106,490 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 1019073101

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
106,490 €
Schválené na preplatenie
106,490 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1019082701

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
24,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1019082701

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
47,563 €
Schválené na preplatenie
47,563 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1019082701

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
47,563 €
Schválené na preplatenie
47,563 €
Realizácia
30.10.2019
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 20180066

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2018
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 20180078

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 2019004

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2019
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 2019010

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2019
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 2019015

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 2019019

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 2019025

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 2019032

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2019
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 2019047

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2019
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 2019052

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 2019062

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2019
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 2019069

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 1910011

Vlastník dokladu
Mesto Turzovka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov IČO
Názov
3 Energy, s.r.o.
IČO
45293619
Názov
Slovholding a.s.
IČO
31389163
Názov
Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN
IČO
44475900
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.