Popis projektu

Predmetom predloženého projektu je významná obnova budovy Materskej školy v obci Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky) s prioritným zameraním sa na zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Materskej školy. Podkladom pre identifikáciu jednotlivých investičných opatrení bolo vypracovanie energetického auditu autorizovaným energetickým audítorom. V rámci auditu bol hodnotený stav budovy najmä s ohľadom na mernú tepelnú stratu konštrukcií a súčasný stav bol vyhodnotený ako nevyhovujúci. Na základe odporúčaní energetického audítora bol  stanovený rozsah opatrení, ktoré je nevyhnutné zrealizovať, aby sa dosiahli očakávané úspory a stav, ktorý zodpovedná platným stavebno - technickým normám. Zrealizovaná bude rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu, prostredníctvom zateplenia fasády a zároveň zateplením strechy a Zateplením  ostenia a nadpražia okien a dverí.

Viac
Subjekt
Obec Dvory nad Žitavou
Miesta realizácie
Dvory nad Žitavou
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2018 - 01.04.2019
Celková suma
529,263 €
Vlastné zdroje
26,463 €
Vyčerpané z projektu
526,869 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obnova budovy MŠ
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
27.06.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
16.04.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
27.06.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
16.04.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
125,232 (MWh/rok)
Cieľ
58,3156 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
48,789 (t ekviv. CO2)
Cieľ
44,13 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,213 (Kg/rok)
Cieľ
0,31 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
17,5994 (Kg/rok)
Cieľ
33,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
233,269 (MWh/rok)
Cieľ
233,269 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1580,8 (m2)
Cieľ
1580,81 (m2)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
1,73 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
108037,0 (kWh/rok)
Cieľ
174953,4275 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
166941,6111 (kWh/rok)
Cieľ
195158,4796 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
108792,7416 (kWh/rok)
Cieľ
183557,4558 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výkon technického dozoru na stavbe Zateplenie materskej školy v zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 23.05.2017

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dvory nad Žitavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
7,800 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Výkon technického dozoru na stavbe Zateplenie materskej školy v zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 23.05.2017

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dvory nad Žitavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
7,800 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe Fa. č. 2190053 v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 27.06.2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dvory nad Žitavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,230 €
Schválené na preplatenie
27,230 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Stavebné práce na základe Fa. č. 2190053 v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 27.06.2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dvory nad Žitavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,839 €
Schválené na preplatenie
491,839 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Stavebné práce na základe Fa. č. 2190053 v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 27.06.2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dvory nad Žitavou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492,200 €
Schválené na preplatenie
491,839 €
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.