Popis projektu

Cieľom realizácie projektu je zníženie energetickej náročnosti  verejnej budovy vo vlastníctve obce - administratívnej budovy  - Námestie SNP č.273, Hliník nad Hronom nachádzajúcej sa v okrese Žiar nad Hronom, v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Uvedený cieľ bude dosiahnutý:

  • Zlepšením tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií (zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií)
  • Modernizáciou vykurovacích systémov,  systémov prípravy teplej vody a osvetlenia
  • Inštaláciou systémov merania a riadenia
Realizáciou uvedených opatrení bude budova spadať do . Cieľová hodnota ukazovateľa projektu – Zníženie potreby energie vo verejných budovách je 155 500,63 kW/rok.  Úspora potreby tepla predstavuje 90,8%.  Hodnota Valeu for Money predstavuje 2,75 €. Zároveň rekonštrukcia prinesie zníženie emisií CO, SO2, Nox aj ročnej produkcie emisií CO2.

Viac
Subjekt
Obec Hliník nad Hronom
Miesta realizácie
Hliník nad Hronom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2016 - 01.06.2019
Celková suma
480,521 €
Vlastné zdroje
24,026 €
Vyčerpané z projektu
474,802 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2016
Skutočný začiatok
11.08.2016
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
27.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
30.05.2018
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
27.06.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0112 (MW)
Cieľ
0,0112 (MW)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0112 (MWt)
Cieľ
0,0112 (MWt)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
14,448 (MWh/rok)
Cieľ
14,448 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
10,1896 (t ekviv. CO2)
Cieľ
5,2 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
1,2346 (Kg/rok)
Cieľ
0,44 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
6,561 (Kg/rok)
Cieľ
6,39 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
721,81 (m2)
Cieľ
721,81 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
3,1575 (MWh/rok)
Cieľ
5,0398 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
26,7243 (MWh/rok)
Cieľ
26,7243 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
23566,82 (kWh/rok)
Cieľ
21684,4854 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
157716,5929 (kWh/rok)
Cieľ
155500,6362 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
21480,8802 (kWh/rok)
Cieľ
24386,5996 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,195 €
Schválené na preplatenie
9,195 €
Realizácia
23.01.2018
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,968 €
Schválené na preplatenie
4,968 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,919 €
Schválené na preplatenie
4,919 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,418 €
Schválené na preplatenie
6,418 €
Realizácia
31.05.2018
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,841 €
Schválené na preplatenie
34,673 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,468 €
Schválené na preplatenie
6,468 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,685 €
Schválené na preplatenie
34,685 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,097 €
Schválené na preplatenie
98,896 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,934 €
Schválené na preplatenie
122,934 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,378 €
Schválené na preplatenie
115,023 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,132 €
Schválené na preplatenie
11,132 €
Realizácia
28.05.2019
Názov

stavebný dozor

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

stavebný dozor

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
290 €
Realizácia
14.09.2018
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
17.10.2018
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
792 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
460 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
943 €
Realizácia
14.02.2019
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
992 €
Schválené na preplatenie
992 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,185 €
Schválené na preplatenie
1,185 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,032 €
Schválené na preplatenie
2,032 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,437 €
Schválené na preplatenie
2,437 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

projektová dokumentácia

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hliník nad Hronom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,750 €
Schválené na preplatenie
9,750 €
Realizácia
16.12.2016
Názov IČO
Názov
Ultima Ratio, s.r.o.
IČO
46862439
Názov
MBarch, s.r.o.
IČO
36856215
Názov
ULTRASTAV s.r.o.
IČO
45881146
Názov
STAVREKO s.r.o.
IČO
44583907
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.