Popis projektu

Projekt sa bude realizovať v Spojenej škole v Novákoch, kde je zriaďovateľom Trenčiansky samosprávny kraj. Projekt je zameraný na podporu materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok v rámci COVP Spojenej školy v Novákoch, čo bude mať za následok zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, ďalej zvýšenie praktických zručností žiakov a následne zvýšenie kvality poskytovaného vzdelávania a lepšiu uplatniteľnosť absolventov na trhupráce. Realizáciou projektu dôjde k zatraktívneniu učebných priestorov a celkovo k zatraktívneniu chemických odborov. Projekt pozostáva z rekonštrukcie laboratórií a prislúchajúcich šatní ako aj k vybaveniu laboratórií modernou technológiou vrátane zabezpečenia prvkov inkluzívneho vzdelávania.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Nováky
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2018 - 01.12.2020
Celková suma
248,961 €
Vlastné zdroje
12,448 €
Vyčerpané z projektu
126,925 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia materiálno-technického vyb…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
21.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Rekonštrukcia priestorov COVP
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
90,0 (osoby)
Cieľ
90,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
20.07.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.07.2020
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.07.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
2397,0 (m2)
Naposledy aktualizované
20.07.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,321 €
Schválené na preplatenie
2,321 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,321 €
Schválené na preplatenie
2,321 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - šatne, laboratória a kanalizácia + Stavebné práce - Prvky pre zabezpečenie bezbariérového prístupu

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,604 €
Schválené na preplatenie
124,604 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - šatne, laboratória a kanalizácia + Stavebné práce - Prvky pre zabezpečenie bezbariérového prístupu

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,604 €
Schválené na preplatenie
124,604 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Skriňa na chemikálie dvojdverová

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mufľová pec

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Refraktometer

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laminárny box

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne vybavenie prac. miesta pre org. syntézu

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fotometer

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Automatická byreta

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Analytické váhy

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Digitálny mikroskop

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sterilizátor

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórna sušiareň

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórna odstredivka na skúmavky

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vákuová odparka

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kombinovaná chladnička

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Skriňa na kyseliny a zásady

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Skriňa na kyseliny a zásady

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Skriňa na chemikálie dvojdverová

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Kombinovaná chladnička

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Mufľová pec

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Vákuová odparka

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Refraktometer

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Laboratórna odstredivka na skúmavky

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Laminárny box

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Laboratórna sušiareň

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Laboratórne vybavenie prac. miesta pre org. syntézu

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Sterilizátor

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Fotometer

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Digitálny mikroskop

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Automatická byreta

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Analytické váhy

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.