Popis projektu

Projekt sa bude realizovať v Spojenej škole v Novákoch, kde je zriaďovateľom Trenčiansky samosprávny kraj. Projekt je zameraný na podporu materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok v rámci COVP Spojenej školy v Novákoch, čo bude mať za následok zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, ďalej zvýšenie praktických zručností žiakov a následne zvýšenie kvality poskytovaného vzdelávania a lepšiu uplatniteľnosť absolventov na trhupráce. Realizáciou projektu dôjde k zatraktívneniu učebných priestorov a celkovo k zatraktívneniu chemických odborov. Projekt pozostáva z rekonštrukcie laboratórií a prislúchajúcich šatní ako aj k vybaveniu laboratórií modernou technológiou vrátane zabezpečenia prvkov inkluzívneho vzdelávania.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Nováky
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2018 - 01.12.2020
Celková suma
221,653 €
Vlastné zdroje
11,083 €
Vyčerpané z projektu
126,925 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia materiálno-technického vyb…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
21.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
17.09.2020
Názov
Rekonštrukcia priestorov COVP
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
17.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
149,0 (osoby)
Cieľ
90,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
2397,0 (m2)
Cieľ
2397,0 (m2)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,321 €
Schválené na preplatenie
2,321 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,321 €
Schválené na preplatenie
2,321 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - šatne, laboratória a kanalizácia + Stavebné práce - Prvky pre zabezpečenie bezbariérového prístupu

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,604 €
Schválené na preplatenie
124,604 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - šatne, laboratória a kanalizácia + Stavebné práce - Prvky pre zabezpečenie bezbariérového prístupu

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,604 €
Schválené na preplatenie
124,604 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Skriňa na chemikálie dvojdverová

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mufľová pec

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Refraktometer

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laminárny box

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne vybavenie prac. miesta pre org. syntézu

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fotometer

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Automatická byreta

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Analytické váhy

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Digitálny mikroskop

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sterilizátor

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórna sušiareň

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórna odstredivka na skúmavky

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vákuová odparka

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kombinovaná chladnička

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Skriňa na kyseliny a zásady

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Skriňa na chemikálie dvojdverová

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Analytické váhy

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Automatická byreta

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Digitálny mikroskop

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Fotometer

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Sterilizátor

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Laboratórne vybavenie prac. miesta pre org. syntézu

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Laboratórna sušiareň

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Laminárny box

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Laboratórna odstredivka na skúmavky

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Refraktometer

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Vákuová odparka

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Mufľová pec

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Kombinovaná chladnička

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Skriňa na kyseliny a zásady

Laboratórne vybavenie FISHER Slovakia

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Šikmá schodisková plošina SP Delta - vstup

Faktúra za šikmé schodiskové plošiny

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Šikmá schodisková plošina SP Stratos - medziposchodie k laboratóriu

Faktúra za šikmé schodiskové plošiny

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Šikmá schodisková plošina SP Stratos - medziposchodie k laboratóriu

Faktúra za šikmé schodiskové plošiny

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Šikmá schodisková plošina SP Delta - vstup

Faktúra za šikmé schodiskové plošiny

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Šatňová vešiaková zostava

Šatňová vešiaková zostava

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov IČO
Názov
Ares, spol. s r.o.
IČO
31363822
Názov
ABAMET, s.r.o.
IČO
47966947
Názov
ARES, spol.s.r.o.
IČO
31363822
Názov
REKONDÍCIA SK s.r.o.
IČO
50538705
Názov
TDI - Kompleting, s.r.o.
IČO
35897678
Názov
FISHER Slovakia, spol. s r.o.
IČO
36483095
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.