Popis projektu

Obec Nána sa nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Nové Zámky a leží 50 km juho-východne od  Nových Zámkov. Predložený projekt je komplexným projektom, ktorého hlavným cieľom je zníženie energetickej náročnosti celej budovy Kultúrneho domu v obci Nána zlepšením tepelno-technických vlastností obvodových stien, strechy a otvorových konštrukcií, kompletnou modernizáciou vykurovacích systémov a osvetlenia. Plánovanými stavebnými úpravami, ako sú zateplenie fasády, rekonštrukciou strechy, výmenou okien, vchodových dverí, rekonštrukciou vykurovacej sústavy, výmenou svetelných zdrojov na úsporné svetelné zdroje a s tým súvisiacou elektroinštaláciou, sa kladne riešia jestvujúce závažné nedostatky daného objektu, vyplývajúce predovšetkým z veľkých tepelných strát vo vykurovacom období, neefektívneho využívania primárnych energetických zdrojov. Na základe vypracovaného tepelno-technického posudku bolo vypočítané plánované zníženie celkovej potreby energie určenej na vykurovanie o 112,2196 MWh = 403,9905 GJ/rok čo je 90,2 %-né zníženie.
Nevyhnutnou súčasťou riešenia komfortu budovy Kultúrneho domu bude aj vybudovanie bezbariérového vstupu na prízemie budovy.

Viac
Subjekt
Obec Nána
Miesta realizácie
Nána
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2018 - 01.05.2020
Celková suma
279,341 €
Vlastné zdroje
13,967 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
6,262 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
07.08.2018
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
20.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
07.08.2018
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
20.05.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
35,5867 (MWh/rok)
Cieľ
35,5867 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
30262,32 (kWh/rok)
Cieľ
30446,657 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
265219,42 (kWh/rok)
Cieľ
256680,77 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
82171,9525 (kWh/rok)
Cieľ
82672,5779 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,062 (MW)
Cieľ
0,062 (MW)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,062 (MWt)
Cieľ
0,062 (MWt)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
543,66 (m2)
Cieľ
543,7 (m2)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
5,3244 (MWh/rok)
Cieľ
5,14 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
57,04 (MWh/rok)
Cieľ
79,98 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
19,5588 (t ekviv. CO2)
Cieľ
20,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
831,6744 (Kg/rok)
Cieľ
845,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
756,8408 (Kg/rok)
Cieľ
769,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

výkon stavebného dozou

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

výkon stavebného dozou

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Faktúra - Daňový doklad

Faktúra - Daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - Daňový doklad

Faktúra - Daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,984 €
Schválené na preplatenie
172,984 €
Realizácia
15.06.2020
Názov

Stavebné práce

Konečná faktúra - Daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Stavebné práce

Konečná faktúra - Daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Konečná faktúra - Daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Činnosti súvisiace s implementáciou projektu - externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Činnosti súvisiace s implementáciou projektu - externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2019
Názov

Vyhotovenie energetického certifikátu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Nána
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Nána

Suma celkom
6,262 €
Vrátená suma
6,262 €
Suma na vymáhanie
6,262 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Juraj Žigray
IČO
40886191
Názov
Ing. Tímea Pálfy - Pálfy Projekt
IČO
50642359
Názov
HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.
IČO
36841196
Názov
TONEX, spol. s r.o.
IČO
31429220
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.