Popis projektu

Realizácia projektu bude prebiehať v SOŠ Prievidza, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Projekt je zameraný na zvýšenie kvality výučby a odborného výcviku zabezpečením moderných strojov a zariadení. Realizáciou projektu sa predpokladá zvýšenie záujmu o tieto odbory ako aj zlepšenie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. V rámci projektu bude realizované obstaranie a inštalácia špeciálnych strojov a zariadení pre odbory skupiny 24, konkrétne ide o CNC stroje, meracie zariadenia, brúsky a vybavenie pre auto-opravárov.  

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Prievidza
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2018 - 01.11.2022
Celková suma
600,172 €
Vlastné zdroje
30,009 €
Vyčerpané z projektu
29,200 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie a modernizácia materiálno-te…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
05.10.2018
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
03.11.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
05.10.2018
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
270,0 (osoby)
Cieľ
270,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Klimatizácia

Klimatizácia SOŠ Prievidza

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
EM-Tech s.r.o.
Žiadaná suma
29,200 €
Schválené na preplatenie
29,200 €
Realizácia
-
Názov

Klimatizácia

Klimatizácia SOŠ Prievidza

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
EM-Tech s.r.o.
Žiadaná suma
29,200 €
Schválené na preplatenie
29,200 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Vyvažovačka pneumatík

Vybavenie autodielne

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Brzdová stolica komplet (mechanika, softvér a IKT)

Vybavenie autodielne

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

4 stĺpový zdvihák

Vybavenie autodielne

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Vyzúvačka pneumatík

Vybavenie autodielne

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Tvrdomer

Tvrdomer

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
COMMERC SERVICE spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Súprava na meranie a kontrolu

Meracie vybavenie Palušný

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Prístroj na kontrolu hádzavosti

Meracie vybavenie Palušný

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Profilprojektor s príslušenstvom

Meracie vybavenie Palušný

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Prístroj na kontrolu hádzavosti

Meracie vybavenie Palušný

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súprava na meranie a kontrolu

Meracie vybavenie Palušný

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Profilprojektor s príslušenstvom

Meracie vybavenie Palušný

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér na vyučovanie programovania CNC (multilicencia) WinNC sinumerik Operate

Faktúra za CNC a softvér

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér na 3D simuláciu žiackych programov (multilicencia) EMCO 3D-View

Faktúra za CNC a softvér

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CNC sústruh

Faktúra za CNC a softvér

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CNC sústruh s príslušenstvom

Faktúra za CNC a softvér

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CNC frézovačka

Faktúra za CNC a softvér

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CNC fréza - vertikálne obrábacie centrum s príslušenstvom

Faktúra za CNC a softvér

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér na 3D simuláciu žiackych programov (multilicencia) EMCO 3D-View

Faktúra za CNC a softvér

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

CNC frézovačka

Faktúra za CNC a softvér

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

CNC fréza - vertikálne obrábacie centrum s príslušenstvom

Faktúra za CNC a softvér

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

CNC sústruh

Faktúra za CNC a softvér

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Softvér na vyučovanie programovania CNC (multilicencia) WinNC sinumerik Operate

Faktúra za CNC a softvér

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

CNC sústruh s príslušenstvom

Faktúra za CNC a softvér

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Univerzálna nástrojová brúska

Faktúra za brúsky

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brúska na plocho

Faktúra za brúsky

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brúska rovinná

Faktúra za brúsky

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
59,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brúska univerzálna hrotová naguľato

Faktúra za brúsky

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
46,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Brúska na plocho

Faktúra za brúsky

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Brúska rovinná

Faktúra za brúsky

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
59,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Brúska univerzálna hrotová naguľato

Faktúra za brúsky

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
46,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Univerzálna nástrojová brúska

Faktúra za brúsky

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov IČO
Názov
COMMERC SERVICE spol. s r.o.
IČO
31659551
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
EM-Tech s.r.o.
IČO
36569101
Názov
SELOS, s.r.o.
IČO
36340464
Názov
Róbert Palušný
IČO
40086992
Názov
PETERSON TECHNIK, s.r.o.
IČO
36553034
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.