Popis projektu

Predkladaný projekt rieši rekonštrukciu a energetickú optimalizáciu verejnej administratívnej budovy – obecného úradu v obci Ipeľský Sokolec, na Južnom Slovensku v okrese Levice,ktorá slúži na vykonávanie administrácie obecnej správy a poskytovanie služieb miestnym obyvateľom.V súčasnosti je 50 ročný dvojpodlažný objekt v nevyhovujúcom technickom stave, čím nespĺňa požadované tepelnoizolačné vlastnosti a jeho prevádzkovanie vzimnom období je energeticky veľmi náročné. Predmetom rekonštrukcie objektu je zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena výplňových konštrukcií otvorov, vybudovanie odkvapových chodníkov vyvolané zatepľovacími prácami, rekonštrukcia interiérového osvetlenia, rekonštrukcia ústredného kúrenia a doplnenie objektu o rekuperačné jednotky.Rekonštrukcia objektu zabezpečí značné úspory v režijných nákladoch prevádzkovateľovi budovy. Realizáciou projektu sa dosiahne ročná úspora energie potrebnej na vykurovanie vo výške 82,4 % čím sa budova preklasifikuje z energetickej triedy(primárna energia) C do energetickej triedy A1. Taktiež sa zvýši kvalita prostredia preužívateľov objektu, čím sa zabezpečí zníženie chorobnosti, zvýšenie estetického pracovného prostredia a zlepšenie prístupu k budove(debarierizácia objektu).

Viac
Subjekt
Obec Ipeľský Sokolec
Miesta realizácie
Ipeľský Sokolec
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.05.2020 - 01.10.2020
Celková suma
232,200 €
Vlastné zdroje
11,610 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zateplenie obalových konštrukcií, strec…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,035 (MW)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,035 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
16,48 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
32,13 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,371 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
54,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
445,4 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
17,98 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
83,1 (MWh/rok)
Cieľ
83,1 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
65120,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
92658,5 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
92455,5 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.