Popis projektu

Predmetom projektu je komplex opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektu Kultúrneho domu v Šali - Veči. Na základe energetického auditu je v rámci oprávnených výdavkov navrhovaná realizácia nasledovných opatrení:

1 –zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií

• zateplenie obvodovej steny

• rekonštrukcia a zateplenie strechy

• výmena výplní otvorov

2. rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena svetelných zdrojov

3. rekonštrukcia a vyregulovanie vykurovacej sústavy

Výsledkom realizácie týchto 3 opatrení predkladaného projektu bude výrazné zníženie potreby energií na prevádzku objektu a teda zvýšenie energetickej efektívnosti budovy. Verejná budova (kategória administratívne budovy) s aktuálnou podlahovou plochou 1012,20 m2 dosiahne podľa globálneho ukazovateľa primárna energia po hĺbkovej obnove ultranízkoenergetickú úroveň výstavby (energetická trieda A1) v zmysle Vyhl. MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.. v znení vyhlášky č. 324/2016.  Potreba primárnej energie dosiahne úroveň 80, 52 kWh/(m2.a).

Potreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti sa zníži o 84717,3 kWh/rok v porovnaní so stavom pred realizáciou projektu. Realizáciou opatrení dôjde k zníženiu ročnej spotreby primárnej energie vo verejnej budove o 124076,3 kWh/rok.

Viac
Subjekt
Mesto Šaľa
Miesta realizácie
Šaľa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.05.2019
Celková suma
491,353 €
Vlastné zdroje
24,568 €
Vyčerpané z projektu
491,353 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
28.09.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
13.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
28.09.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
13.05.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
28,8367 (t ekviv. CO2)
Cieľ
16,199 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
4,8545 (Kg/rok)
Cieľ
3,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
19,4181 (Kg/rok)
Cieľ
11,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1040,0 (m2)
Cieľ
1040,6 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
24,4888 (MWh/rok)
Cieľ
51,7035 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
128,2727 (MWh/rok)
Cieľ
128,2727 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
103783,9067 (kWh/rok)
Cieľ
76569,127 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
119469,4408 (kWh/rok)
Cieľ
124082,41 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
113179,6341 (kWh/rok)
Cieľ
85437,4084 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebný dozor

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,777 €
Schválené na preplatenie
177,777 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,777 €
Schválené na preplatenie
177,777 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260,374 €
Schválené na preplatenie
260,374 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260,374 €
Schválené na preplatenie
260,374 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

stavebný dozor

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

stavebný dozor

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,402 €
Schválené na preplatenie
48,402 €
Realizácia
16.07.2019
Názov IČO
Názov
Unistav Teplička, s.r.o.
IČO
36418633
Názov
SAFI SK, s.r.o.
IČO
48044288
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.