Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie infraštruktúry VOD pre obyvateľov obce Šenkvice a pre obyvateľov spádovej oblasti prostredníctvom rekonštrukcie prestupného dopravného terminálu v obci Šenkvice a tým prispieť k trvalo udržateľnej regionálnej mobilite.

Cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou nasledovných aktivít:
1. Rekonštrukcia prestupného dopravného terminálu
2. Vytvorenie parkoviska P+B a B+R

Vďaka realizácii projektu zrekonštruujeme existujúci prestupný uzol v obci Šenkvice a zlepšíme v ňom podmienky pre cyklistickú dopravu. Zároveň budú v území doplnené chodníky pre bezpečný prístup chodcov k VOD s bezbariérovými úpravami.  Pre zvýšenie komfortu cestujúcich bude realizovaný nový prístrešok autobusovej zastávky a  osadený drobný mobiliár. Na záver sa rekultivuje sa zeleň a vysadia vzrastlé stromy. Celý areál bude osvetlený a budú v ňom inštalované bezpečnostné kamery.
V rámci projektu bude vybudovaných 87 nových parkovacích miest pre cestujúcich, ktorí prestúpia na VOD. Zároveň bude inštalovaný parkovací systém a realizované nové dopravné riešenie územia, čo zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky.

Realizáciou projektu prispejeme:
- k navýšeniu podielu VOD a nemotorovej dopravy na celkovej osobnej doprave,
- k trvalo udržateľnej regionálnej a obecnej mobilite,
- k zatraktívneniu VOD pre obyvateľov Šenkvíc, spádovej oblasti a turistov,
- k zlepšeniu verejného priestoru a životného prostredia. 

Viac
Subjekt
Obec Šenkvice
Miesta realizácie
Šenkvice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.11.2019
Celková suma
958,738 €
Vlastné zdroje
47,937 €
Vyčerpané z projektu
820,626 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vytvorenie parkoviska P+R a B+R
Typ
C. UMR_Zlepšenie in…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
04.01.2017
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Rekonštrukcia prestupného dopravného te…
Typ
C. UMR_Zlepšenie in…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
04.01.2017
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
25.05.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených opatrení na preferenciu dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu alebo MHD
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prestupných uzlov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet zavedených parkovacích systémov
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.09.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Aktivita 1 -2190026

Faktúra č. 2190026

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Aktivita 1 - Stavebné práce

Faktúra č. 2190026

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,589 €
Schválené na preplatenie
72,589 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita 1 - Stavebné práce

Faktúra č. 2190026

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,589 €
Schválené na preplatenie
72,589 €
Realizácia
18.06.2019
Názov

Aktivita 2 _2190059

Faktúra č. 2190059

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Aktivita 1_2190059

Faktúra č. 2190059

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,623 €
Schválené na preplatenie
93,623 €
Realizácia
25.07.2019
Názov

Aktivita 2 _2190059

Faktúra č. 2190059

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,504 €
Schválené na preplatenie
4,504 €
Realizácia
25.07.2019
Názov

Aktivita 1_2190059

Faktúra č. 2190059

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,623 €
Schválené na preplatenie
93,623 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita 2 _2190059

Faktúra č. 2190059

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,504 €
Schválené na preplatenie
4,504 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita 1_2190044

Faktúra č. 2190044

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Aktivita 1_2190044

Faktúra č. 2190044

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,913 €
Schválené na preplatenie
95,913 €
Realizácia
25.07.2019
Názov

Aktivita 1_2190044

Faktúra č. 2190044

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,913 €
Schválené na preplatenie
95,913 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita 2_2190082

Faktúra_2190082

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Aktivita 1_2190082

Faktúra_2190082

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,060 €
Schválené na preplatenie
55,060 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita 2_2190082

Faktúra_2190082

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,711 €
Schválené na preplatenie
3,711 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita 1_2190082

Faktúra_2190082

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,060 €
Schválené na preplatenie
55,060 €
Realizácia
19.08.2019
Názov

Aktivita 2_2190082

Faktúra_2190082

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,711 €
Schválené na preplatenie
3,711 €
Realizácia
19.08.2019
Názov

Aktivita 1_2190103

Faktúra č. 2190103

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Aktivita 2

Faktúra č. 2190103

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,853 €
Schválené na preplatenie
21,853 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita 1

Faktúra č. 2190103

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,188 €
Schválené na preplatenie
100,232 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita 2

Faktúra č. 2190103

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,853 €
Schválené na preplatenie
21,853 €
Realizácia
16.10.2019
Názov

Aktivita 1

Faktúra č. 2190103

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,232 €
Schválené na preplatenie
100,232 €
Realizácia
16.10.2019
Názov

Aktivita 1_2190116

Faktúra č. 2190116

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Aktivita 2

Faktúra č. 2190116

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,434 €
Schválené na preplatenie
69,111 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita 1

Faktúra č. 2190116

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
304,671 €
Schválené na preplatenie
304,030 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita 2

Faktúra č. 2190116

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,111 €
Schválené na preplatenie
69,111 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Aktivita 1

Faktúra č. 2190116

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
304,030 €
Schválené na preplatenie
304,030 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Mzdové výdavky 10/2018_PM_Kvantová

VP_10_2018_PM_Kvantová

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
Obec Šenkvice
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2018
Názov

Mzdové výdavky 11/2018_PM_Kvantová

VP_11_2018_PM_Kvantová

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
Obec Šenkvice
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

Mzdové výdavky 12/2018_PM_Kvantová

VP_12_2018_PM_Kvantová

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
Obec Šenkvice
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2019
Názov

Mzdové výdavky 01/2019_PM_Kvantová

VP_01_2019_PM_Kvantová

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
Obec Šenkvice
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

Mzdové výdavky 01/2019_PM_Šedová

VP_01_2019_PM_Šedová

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
Obec Šenkvice
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

Mzdové výdavky 02/2019_PM_Šedová

VP_02_2019_PM_Šedová

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
Obec Šenkvice
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

Mzdové výdavky 03/2019_PM_Šedová

VP_03/2019_PM_Šedová

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
Obec Šenkvice
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Aktivita č.2 - Vytvorenie parkoviska P+R a B+R

FA č. 2190117 - Práce naviac

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Aktivita č. 1 - Rekonštrukcia PDT

FA č. 2190117 - Práce naviac

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Aktivita č. 1 - Rekonštrukcia PDT

FA č. 2190117 - Práce naviac

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Aktivita š. 1 - Autorský dohľad

FA č. 201916 - Autorský dohľad

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Aktivita č. 2 - Autorský dohľad

FA č. 201916 - Autorský dohľad

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Aktivita č. 1 - PD - Stavebné povolenie

FA č. 201709 - Projektová dokumentácia - SP

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2017
Názov

Aktivita č. 2 - PD - Stavebné povolenie

FA č. 201709 - Projektová dokumentácia - SP

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2017
Názov

Aktivita 1 - PD pre vydanie ÚR

FA č. 201701 - Projektová dokumentácia - ÚR

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2017
Názov

Aktivita 2 - PD pre vydanie ÚR

FA č. 201701 - Projektová dokumentácia - ÚR

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2017
Názov

Mzdové výdavky 07/2019_PM_Šedová

VP_07_2019_PM_Šedová

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
Obec Šenkvice
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Mzdové výdavky 06/2019_FM_Šedová

VP_06_2019_FM_Šedová

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
Obec Šenkvice
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

Mzdové výdavky 05/2019_PM_Šedová

VP_05_2019_PM_Šedová

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
Obec Šenkvice
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Mzdové výdavky 05/2019_FM_Šedová

VP_05_2019_FM_Šedová

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
Obec Šenkvice
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Mzdové výdavky 04/2019_PM_Šedová

VP_04_2019_PM_Šedová

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
Obec Šenkvice
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Mzdové výdavky 04/2019_FM_Šedová

VP_04_2019_FM_Šedová

Vlastník dokladu
Obec Šenkvice
Dodávateľ
Obec Šenkvice
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov IČO
Názov
Obec Šenkvice
IČO
00305103
Názov
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
IČO
31322301
Názov
Ing.arch.Ing. Štefan Rafanides
IČO
45944300
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.