Financovanie mzdových výdavkov, odmien mimo pracovného pomeru za zamestnancov VA a publicity v rámci implementácie OPVaI na rok 2018

Výskumná agentúra

Popis projektu

Projekt Financovanie mzdových výdavkov, odmien mimo pracovného pomeru za zamestnancov VA a publicity v rámci implementácie OPVaI na rok 2018 je projektom Technickej pomoci VA v rámci OP Výskum a inovácie. Cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie Operačného programu Výskum a inovácie prostredníctvom aktivít zameraných na financovanie miezd a odvodov zamestnancov participujúcich na implementácii Operačného programu Výskum a inovácie v rámci VA ako aj na financovanie odmien a odvodov zamestnancov mimopracovného pomeru, ktorí sa podieľajú na implementácii OPVaI, ako aj na výdavky na mzdy a odvody zamestnancov VA a odmeny a odvody zamestnancov mimo pracovného pomeru v rámci OP Výskum a vývoj, nakoľko je možné v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1303/2013, článku "technická pomoc členských štátov" využiť prostriedky aj na ukončovanie pomoci z PO 2007-2013, ako aj na výdavky spojené s publicitou v rámci implementácie OPVaI.

Viac
Subjekt
Výskumná agentúra
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2018 - 01.12.2018
Celková suma
4,146,493 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
4,215,305 €
Nezrovnalosti
95,116 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 4 - Informovanie a publicita v…
Typ
Zabezpečenie komuni…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Aktivita 3 - Informovanie a publicita v…
Typ
Zabezpečenie komuni…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Aktivita 2 - Financovanie oprávnených z…
Typ
Financovanie miezd …
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Aktivita 1 - Financovanie oprávnených z…
Typ
Financovanie miezd …
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Hodnota
114,4265 (FTE)
Cieľ
120,1324 (FTE)
Naposledy aktualizované
28.03.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,258 €
Schválené na preplatenie
2,258 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,218 €
Schválené na preplatenie
1,218 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
20,228 €
Schválené na preplatenie
20,228 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,148 €
Schválené na preplatenie
3,148 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,668 €
Schválené na preplatenie
1,668 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
880 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
358 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,592 €
Schválené na preplatenie
3,592 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,138 €
Schválené na preplatenie
4,138 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
20,059 €
Schválené na preplatenie
20,059 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,083 €
Schválené na preplatenie
1,083 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
332,791 €
Schválené na preplatenie
332,791 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
5,910 €
Schválené na preplatenie
5,910 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
59,126 €
Schválené na preplatenie
59,126 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,377 €
Schválené na preplatenie
3,377 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
12,418 €
Schválené na preplatenie
12,418 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
619 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
51,792 €
Schválené na preplatenie
51,792 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
14,492 €
Schválené na preplatenie
14,492 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
27,463 €
Schválené na preplatenie
27,463 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - február 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
37,142 €
Schválené na preplatenie
37,142 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,782 €
Schválené na preplatenie
1,782 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,649 €
Schválené na preplatenie
4,649 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,284 €
Schválené na preplatenie
2,284 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
19,921 €
Schválené na preplatenie
19,921 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
896 €
Schválené na preplatenie
896 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,758 €
Schválené na preplatenie
3,758 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
794 €
Schválené na preplatenie
794 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
263 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,274 €
Schválené na preplatenie
1,274 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
391 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
20,984 €
Schválené na preplatenie
20,984 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,366 €
Schválené na preplatenie
4,366 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
13,101 €
Schválené na preplatenie
13,101 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,532 €
Schválené na preplatenie
3,532 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
37,588 €
Schválené na preplatenie
37,588 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
327,754 €
Schválené na preplatenie
327,754 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
76,481 €
Schválené na preplatenie
76,481 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
29,338 €
Schválené na preplatenie
29,338 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
14,755 €
Schválené na preplatenie
14,755 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
6,183 €
Schválené na preplatenie
6,183 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec - apríl 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
61,853 €
Schválené na preplatenie
61,853 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
293 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,272 €
Schválené na preplatenie
1,272 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,755 €
Schválené na preplatenie
3,755 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
888 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,810 €
Schválené na preplatenie
1,810 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,593 €
Schválené na preplatenie
4,593 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,297 €
Schválené na preplatenie
2,297 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
19,942 €
Schválené na preplatenie
19,942 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
263 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
794 €
Schválené na preplatenie
794 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
29,805 €
Schválené na preplatenie
29,805 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
328,098 €
Schválené na preplatenie
328,098 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
14,610 €
Schválené na preplatenie
14,610 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
823 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,827 €
Schválené na preplatenie
4,827 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
20,967 €
Schválené na preplatenie
20,967 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,362 €
Schválené na preplatenie
4,362 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
13,088 €
Schválené na preplatenie
13,088 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,530 €
Schválené na preplatenie
3,530 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
75,562 €
Schválené na preplatenie
75,562 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
37,797 €
Schválené na preplatenie
37,797 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
61,802 €
Schválené na preplatenie
61,802 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj - jún 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
6,178 €
Schválené na preplatenie
6,178 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
672 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
20,171 €
Schválené na preplatenie
20,171 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,880 €
Schválené na preplatenie
1,880 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,557 €
Schválené na preplatenie
1,557 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
732 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
317 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,181 €
Schválené na preplatenie
3,181 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,078 €
Schválené na preplatenie
1,078 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
247 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
331,850 €
Schválené na preplatenie
331,850 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
30,938 €
Schválené na preplatenie
30,938 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
12,159 €
Schválené na preplatenie
12,159 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
25,622 €
Schválené na preplatenie
25,622 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
12,052 €
Schválené na preplatenie
12,052 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
5,233 €
Schválené na preplatenie
5,233 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
52,347 €
Schválené na preplatenie
52,347 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,998 €
Schválené na preplatenie
2,998 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
11,076 €
Schválené na preplatenie
11,076 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,691 €
Schválené na preplatenie
3,691 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
17,759 €
Schválené na preplatenie
17,759 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,076 €
Schválené na preplatenie
4,076 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,678 €
Schválené na preplatenie
1,678 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
19,538 €
Schválené na preplatenie
19,538 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,917 €
Schválené na preplatenie
1,917 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,300 €
Schválené na preplatenie
4,300 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
912 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
359 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,604 €
Schválené na preplatenie
3,604 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
760 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,221 €
Schválené na preplatenie
1,221 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
301 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
59,325 €
Schválené na preplatenie
59,325 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,388 €
Schválené na preplatenie
3,388 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,179 €
Schválené na preplatenie
4,179 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
20,126 €
Schválené na preplatenie
20,126 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,967 €
Schválené na preplatenie
4,967 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,306 €
Schválené na preplatenie
1,306 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
12,541 €
Schválené na preplatenie
12,541 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
5,930 €
Schválené na preplatenie
5,930 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
321,461 €
Schválené na preplatenie
321,461 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
31,550 €
Schválené na preplatenie
31,550 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
70,750 €
Schválené na preplatenie
70,750 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
27,630 €
Schválené na preplatenie
27,630 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september - október 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
15,022 €
Schválené na preplatenie
15,022 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Informačný seminár pre žiadateľov 26.10.2018

Informačný seminár pre žiadateľov 26.10.2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Informačný seminár pre žiadateľov 26.10.2018

Informačný seminár pre žiadateľov 26.10.2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
604 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Informačný seminár pre žiadateľov 18.9.2018

Informačný seminár pre žiadateľov 18.9.2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
659 €
Schválené na preplatenie
494 €
Realizácia
27.11.2018
Názov

Informačný seminár pre žiadateľov 18.9.2018

Informačný seminár pre žiadateľov 18.9.2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
27.11.2018
Názov

Okrúhly stôl 18.1.2018

Okrúhly stôl 18.1.2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

Okrúhly stôl 18.1.2018

Okrúhly stôl 18.1.2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

Okrúhly stôl 17.4.2018

Okrúhly stôl 17.4.2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Okrúhly stôl 17.4.2018

Okrúhly stôl 17.4.2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
222 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Okrúhly stôl 9.5.2018

Okrúhly stôl 9.5.2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

Okrúhly stôl 9.5.2018

Okrúhly stôl 9.5.2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
532 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

Informačný seminár pre žiadateľov 16.5.2018

Informačný seminár pre žiadateľov 16.5.2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
24.07.2018
Názov

Informačný seminár pre žiadateľov 16.5.2018

Informačný seminár pre žiadateľov 16.5.2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
24.07.2018
Názov

Okrúhly stôl 27.4.2018

Okrúhly stôl 27.4.2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
247 €
Realizácia
14.05.2018
Názov

Okrúhly stôl 27.4.2018

Okrúhly stôl 27.4.2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
14.05.2018
Názov

Okrúhly stôl 17.4.2018

Okrúhly stôl 17.4.2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Okrúhly stôl 17.4.2018

Okrúhly stôl 17.4.2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,398 €
Schválené na preplatenie
1,398 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
872 €
Schválené na preplatenie
872 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
19,436 €
Schválené na preplatenie
19,436 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,885 €
Schválené na preplatenie
1,885 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
8,188 €
Schválené na preplatenie
8,188 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,939 €
Schválené na preplatenie
1,939 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
1,038 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
411 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,125 €
Schválené na preplatenie
4,125 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
359 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
5,912 €
Schválené na preplatenie
5,912 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,794 €
Schválené na preplatenie
4,794 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
14,385 €
Schválené na preplatenie
14,385 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,882 €
Schválené na preplatenie
3,882 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
67,897 €
Schválené na preplatenie
67,897 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
6,787 €
Schválené na preplatenie
6,787 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
17,093 €
Schválené na preplatenie
17,093 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
31,914 €
Schválené na preplatenie
31,914 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
134,702 €
Schválené na preplatenie
134,702 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
319,777 €
Schválené na preplatenie
319,777 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
31,020 €
Schválené na preplatenie
31,020 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
23,035 €
Schválené na preplatenie
23,035 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november - december 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,235 €
Schválené na preplatenie
1,235 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
68,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
1,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
3,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
2,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018 pre OPVaI MRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
8,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
4,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2018 pre OPVaI VRR

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
Výskumná agentúra
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Výskumná agentúra

Suma celkom
95,116 €
Vrátená suma
95,116 €
Suma na vymáhanie
95,116 €
Typ
Nedodržanie termínov
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Výskumná agentúra

Suma celkom
899 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedostatočné vymedz… Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Výskumná agentúra
IČO
31819494
Názov
LADY GASTRO, s.r.o.
IČO
31402097
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.