Popis projektu

Projekt je zameraný na zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ Ružová v meste Piešťany. Žiadateľom je mesto Piešťany, ako vlastník budovy a pozemku materskej školy. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ realizáciou opatrení, ktoré vyplývajú z vypracovaného energetického auditu. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity a podporných aktivít projektu, ktoré budú zamerané na riadenie projektu. Opatrenia na informovanie verejnosti o podpore spolufinancovania projektu z EŠIF a ŠR budú zabezpečené z vlastných zdrojov žiadateľa. Miestom realizácie je mesto Piešťany.
V rámci hlavnej aktivity dôjde k obnove budovy MŠ Ružová nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 694,63 m². Realizáciou stavebných úprav dôjde ku zníženiu potreby energie na vykurovanie o 57,24 kWh/( m².a), teda o 69,20 %. Po ukončení realizácie projektu bude budova materskej školy ultranízkoenergetická, globálny ukazovateľ primárna energia sa zmení z 115,07 kWh/(m².a) (B) na 39,09 kWh/(m².a) (A1).

Viac
Subjekt
Mesto Piešťany
Miesta realizácie
Piešťany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.02.2019
Celková suma
364,452 €
Vlastné zdroje
18,223 €
Vyčerpané z projektu
359,425 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
18.07.2018
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
27.02.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
01.07.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
60738,6005 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
8,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
723,3 (m2)
Cieľ
723,3 (m2)
Naposledy aktualizované
24.05.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
28,4137 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
68,964 (MWh/rok)
Cieľ
78,4513 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
50037,6583 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
30698,05 (kWh/rok)
Cieľ
50950,45 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.02.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.02.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
10,525 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0107 (MW)
Cieľ
0,0038 (MW)
Naposledy aktualizované
24.05.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
4,8465 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0107 (MWt)
Cieľ
0,0038 (MWt)
Naposledy aktualizované
24.05.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra 1018340060

"Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Ružová v meste Piešťany - stavebné práce"

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242,393 €
Schválené na preplatenie
242,393 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Faktúra 1018340060

"Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Ružová v meste Piešťany - stavebné práce"

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242,393 €
Schválené na preplatenie
242,393 €
Realizácia
-
Názov

Dohoda o vykonaní práce

Dohoda o vykonaní práce

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
1,238 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Faktúra 1018340105

"Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Ružová v meste Piešťany - stavebné práce"

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,795 €
Schválené na preplatenie
115,795 €
Realizácia
28.12.2018
Názov IČO
Názov
Mesto Piešťany
IČO
00612031
Názov
HÍLEK a spol., a.s.
IČO
36239542
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.