Popis projektu

Mesto Detva sa nachádza v srdci Slovenska, v Banskobystrickom kraji, na južnom úpätí najväčšieho stratovulkánu v Strednej Európe – Poľane. Mesto Detva je zriaďovateľom: 4 materských škôl, 4 základných škôl, 1 základnej umeleckej školy a 1 centra voľného času. V prípade dlhodobého nepriaznivého stavu týchto budov, môže mať tento stav za za následok, pokles počtu detí navštevujúcich tieto školské zariadenia. Väčšina školských budov potrebuje realizovať opatrenia zamerané na energetické úspory najmä zateplenie budov, postupnú výmenu okien, rekonštrukciu vykurovacieho systému a výmenníkových staníc tepla, opravu striech, príp. opravu porušenej statiky. Kapacity škôl a školských zariadení v rámci mesta Detva je dostačujúca aj pre najbližšie plánované obdobie. Predkladaný projekt rieši zníženie energetickej náročnosti materskej školy M.R.Štefánika. Projekt je zameraný predovšetkých na výmenu otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcie strechy a vybudovanie bezbariérového vstupu. Po úspešnej realizácie projektu, budú odstránené nevyhovujúce podmienky budovy z hľadiska energetickej náročnosti, dôjde tiež k skvalitneniu prostriedia v ktorom sú poskytované vzdelávacie služby a ochrane životné prostredia. Mesto Detva má vo svojom programe rozvoja definové priority v oblasti skvalitnovania životného prostredia v meste, taktiež zabezpečenia znižovania energetickej náročnosti budov v správe mesta a poskytovaní služieb v kvalitnejších podmienkach.

Viac
Subjekt
Mesto Detva
Miesta realizácie
Detva
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2016 - 01.03.2019
Celková suma
474,252 €
Vlastné zdroje
23,713 €
Vyčerpané z projektu
455,337 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti MŠ M.R…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2016
Skutočný začiatok
03.02.2016
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
27.03.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
30.07.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
30.04.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
142219,9664 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
70,1616 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
156,8 (MWh/rok)
Cieľ
166,301 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
96139,4385 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
159176,114 (kWh/rok)
Cieľ
138531,036 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
32,02 (t ekviv. CO2)
Cieľ
22,6 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
09.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
4,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
2,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.05.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.05.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1871,01 (m2)
Cieľ
1534,12 (m2)
Naposledy aktualizované
09.05.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,089 €
Schválené na preplatenie
142,089 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,089 €
Schválené na preplatenie
142,089 €
Realizácia
-
Názov

služby externého manažmentu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,008 €
Schválené na preplatenie
2,008 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

služby externého manažmentu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,008 €
Schválené na preplatenie
2,008 €
Realizácia
-
Názov

výkon stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,492 €
Schválené na preplatenie
2,492 €
Realizácia
-
Názov

výkon stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,492 €
Schválené na preplatenie
2,492 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189,261 €
Schválené na preplatenie
189,261 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189,261 €
Schválené na preplatenie
189,261 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,345 €
Schválené na preplatenie
3,345 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,345 €
Schválené na preplatenie
3,345 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
1,065 €
Realizácia
-
Názov

Služby externého manažmentu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,008 €
Schválené na preplatenie
2,008 €
Realizácia
-
Názov

DPH za stavebné práce zo základu dane z faktúry č.18060090

Daňové priznanie k DPH 10/2018

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
28,418 €
Schválené na preplatenie
28,418 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

DPH za stavebné práce zo základu dane z faktúry č.19060003

Daňové priznanie k DPH 01/2019

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
37,852 €
Schválené na preplatenie
37,852 €
Realizácia
25.02.2019
Názov

DPH z stavebné práce zo základu dane z faktúry č.19060009

Daňové priznanie k DPH 02/2019

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
6,451 €
Schválené na preplatenie
6,451 €
Realizácia
25.03.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,255 €
Schválené na preplatenie
32,255 €
Realizácia
-
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,925 €
Schválené na preplatenie
5,925 €
Realizácia
-
Názov

Vypracovanie 2 ks energetických certifikátov vrátane energetického štítku budovy MŠ M.R. Štefánika 908/40

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
515 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

Služby externého manažmentu

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
1,653 €
Realizácia
02.05.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
1,975 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Mesto Detva
IČO
00319805
Názov
I.K.M. REALITY STAVING
IČO
36018741
Názov
DOMEC s.r.o.
IČO
45396523
Názov
Ing. Emília Lenárová
IČO
40147231
Názov
ZL - stav, s.r.o.
IČO
46856323
Názov
Ján Mesík - MEEN, s.r.o.
IČO
50578651
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.