Popis projektu

Predmetom projektu je rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu obce Horná Potôň. Cieľom navrhovanej činnosti je zníženie spotreby energie pri prevádzke obecného úradu a kultúrneho domu v obci Horná Potôň. Projekt rieši zvýšenie energetickej efektívnosti objektu, zlepšenie  tepelno –technických vlastností objektu, modernizáciu vykurovania, osvetlenia, inštaláciu fotovoltického zariadenia  na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Realizácia projektu bude zabezpečená v rámci hlavnej aktivite projektu: Zníženie energetickej náročnosti  budovy OU a KD v obci Horná Potôň:

- rekonštrukcia strechy,

- zateplenie obvodových stien a výmena okien,

- rekonštrukcia vnútorných priestorov,

- elektroinštalácia – Fotovoltické zariadenie.

A podporných aktivít projektu: Externé riadenie projektu a publicita projektu – plagát.

Projekt je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Potôň na roky 2016-2022, ktorý je zameraný na zlepšenie technickej infraštruktúry obce na výstavbu rozvoj a modernizáciu obce, zabezpečenie kvalitnejších verejných služieb obyvateľstvu v obci, poskytovanie nových služieb a zvýšenie atraktivity obce.   

Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Zrealizovaním projektu sa dosiahne úspora energií a zníženie emisií skleníkových plynov, výsledkom  čoho  je zvýšená kvalita ovzdušia  a tým aj zlepšenie životných podmienok obyvateľov obce.  

Viac
Subjekt
Obec Horná Potôň
Miesta realizácie
Horná Potôň
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2020 - 01.11.2020
Celková suma
627,546 €
Vlastné zdroje
31,377 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budov…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
12.03.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
05.11.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
29.01.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
30.09.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
54,808 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
180,2177 (MWh/rok)
Cieľ
180,2177 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0165 (MW)
Cieľ
0,0146 (MW)
Naposledy aktualizované
05.02.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0165 (MWe)
Cieľ
0,0146 (MWe)
Naposledy aktualizované
05.02.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
14,56 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
51,67 (t ekviv. CO2)
Cieľ
51,67 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
05.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
18,95 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
05.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
56,43 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
05.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.02.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2072,93 (m2)
Cieľ
2072,93 (m2)
Naposledy aktualizované
05.02.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
125409,707 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
373417,6102 (kWh/rok)
Cieľ
317842,3569 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
159189,8158 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.02.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce: Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu obce Horná Potôň

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Horná Potôň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce: Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu obce Horná Potôň

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Horná Potôň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Stavebné práce: Rekonštrukcia stavebného úradu a kultúrneho domu obce Horná Potôň

Fa č. 2200113

Vlastník dokladu
Obec Horná Potôň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce: Rekonštrukcia stavebného úradu a kultúrneho domu obce Horná Potôň

Fa č. 2200113

Vlastník dokladu
Obec Horná Potôň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

Stavebné práce: Rekonštrukcia stavebného úradu a kultúrneho domu obce Horná Potôň

Fa č. 2200113

Vlastník dokladu
Obec Horná Potôň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

Stavebný dozor

Fa č. 210125

Vlastník dokladu
Obec Horná Potôň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2021
Názov

Externé riadenie projektu

Fa č. 20201049

Vlastník dokladu
Obec Horná Potôň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Externé riadenie projektu

Fa č. 20201045

Vlastník dokladu
Obec Horná Potôň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Externé riadenie projektu

Fa č. 20201040

Vlastník dokladu
Obec Horná Potôň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Externé riadenie projektu

Fa č. 20201035

Vlastník dokladu
Obec Horná Potôň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Externé riadenie projektu

Fa č. 20201029

Vlastník dokladu
Obec Horná Potôň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Externé riadenie projektu

FA č. 20201023

Vlastník dokladu
Obec Horná Potôň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Externé riadenie projektu

Fa č. 20201017

Vlastník dokladu
Obec Horná Potôň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Externé riadenie projektu

Fa č. 20201012

Vlastník dokladu
Obec Horná Potôň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

Externé riadenie projektu

Fa č. 20201005

Vlastník dokladu
Obec Horná Potôň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov IČO
Názov
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
IČO
31322301
Názov
Linear projekt, s.r.o.
IČO
36266931
Názov
TORVEL s. r. o.
IČO
45867666
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.