Popis projektu

Predkladaný projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy súp.č. 64 v obci Fričovce“ je zameraný na zníženie energetickej náročnosti viacúčelového objektu občianskej vybavenosti v obci Fričovce. Budova slúži predovšetkým na administratívne účely. Je využívaná ako polyfunkčný objekt občianskej vybavenosti - nachádzajú sa v ňom požiarna zbrojnica aj obecné komunitné centrum. V budove je v podnájme aj malá prevádzka kaderníctva, podlahová plocha prevádzky (podlahová plochy využívaná na hospodársku činnosť) tvorí menej ako 8 % z celkovej podlahovej plochy budovy.

Projekt zahŕňa zateplenie obvodových stien, podlahy a strechy budovy, injektáž proti vzlínajúcej vlhkosti, výmenu výplní otvorov (okien a dverí), rekonštrukciu elektroinštalácie, osvetlenia, vykurovania objektu a vnútorného rozvodu vody.

Zateplením obvodového plášťa sa okrem zlepšenia technického stavu objektu dosiahne aj zvýšenie estetickej úrovne objektu, zníži energetická náročnosť a prevádzkové náklady objektu, predĺži jeho životnosť a tento bude vhodne dotvárať životné prostredie v centre obce. Z ekonomického hľadiska prispeje daný projekt v prvom rade k znižovaniu celkových nákladov na energie.

Realizáciou rekonštrukcie sa dosiahne 77,9 % úspora energie na vykurovanie, 76 % úspora celkovej energie a 85,4 % úspora primárnej energie a objekt sa na základe primárnej energie zaradí do kategórie A1. 

Viac
Subjekt
Obec Fričovce
Miesta realizácie
Fričovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2019 - 01.12.2019
Celková suma
231,367 €
Vlastné zdroje
11,568 €
Vyčerpané z projektu
212,805 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Znižovanie energetickej náročnosti budo…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
26.08.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
30.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
24.05.2018
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
18.03.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,012 (MW)
Cieľ
0,012 (MW)
Naposledy aktualizované
25.03.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,012 (MWt)
Cieľ
0,012 (MWt)
Naposledy aktualizované
25.03.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
15,48 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
3,351 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
25.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.03.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
269,07 (m2)
Cieľ
264,41 (m2)
Naposledy aktualizované
25.03.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
3,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
25.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,781 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
19,0833 (MWh/rok)
Cieľ
19,0833 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
16302,3469 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
113562,7254 (kWh/rok)
Cieľ
115861,8179 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
21393,5518 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.03.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

externé riadenie

Faktúra 2019087

Vlastník dokladu
Obec Fričovce
Dodávateľ
AN fors, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
2,220 €
Realizácia
-
Názov

externé riadenie

Faktúra 2019087

Vlastník dokladu
Obec Fričovce
Dodávateľ
AN fors, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
2,220 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad 2019/006A

Vlastník dokladu
Obec Fričovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,637 €
Schválené na preplatenie
111,637 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad 2019/006A

Vlastník dokladu
Obec Fričovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,637 €
Schválené na preplatenie
111,637 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra 2019/007A

Vlastník dokladu
Obec Fričovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,948 €
Schválené na preplatenie
98,948 €
Realizácia
05.02.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra 2019/007A

Vlastník dokladu
Obec Fričovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,948 €
Schválené na preplatenie
98,948 €
Realizácia
-
Názov

Externé riadenie

Faktúra č. 2019089

Vlastník dokladu
Obec Fričovce
Dodávateľ
AN fors, spol. s r.o.
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Externé riadenie

Faktúra č. 2020051

Vlastník dokladu
Obec Fričovce
Dodávateľ
AN fors, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 20190695

Vlastník dokladu
Obec Fričovce
Dodávateľ
Pozemné staviteľstvo, a.s.
Žiadaná suma
4,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019/007B

Vlastník dokladu
Obec Fričovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2020
Názov IČO
Názov
Maiana Consulting, s.r.o.
IČO
46429573
Názov
AN fors, spol. s r.o.
IČO
46429573
Názov
EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o.
IČO
50973487
Názov
Pozemné staviteľstvo, a.s.
IČO
36454508
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.