Popis projektu


Hlavným cieľom projektu „Znižovanie energetickej náročnosti budov materskej školy v obci Rudinská" je zníženie spotreby energie
pri prevádzke materskej školy. Vlastníkom budovy je obec Rudinská. - Stavebné práce - realizácia opatrení na znižovanie energetickej náročnosti budovy
- Stavebný dozor pre zabezpečenie kvality stavebných prác a súladu realizácie s projektovou dokumentáciou1. Zateplenie obvodových stien, strešného plášťa a výmena otvorových konštrukcií)

2. Modernizácia vykurovania
3. Výmena svetelných zdrojov
4. Fotovoltaika
5. Rekuperácia• Riadenie projektu
• Publicita a informovanosťV dôsledku realizácie projektu dôjde k obnove materskej školy nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 1223,13 m2 s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy.. Realizáciou projektu dôjde ku zníženiu potreby energie v budove. 

je plánovaná na obdobie od 01/2018 - 12/2018. 

Viac
Subjekt
Obec Rudinská
Miesta realizácie
Rudinská
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.10.2019
Celková suma
402,853 €
Vlastné zdroje
20,143 €
Vyčerpané z projektu
379,993 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budov …
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
27.07.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
14.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
01.07.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
14.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0021 (MW)
Cieľ
0,0021 (MW)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0021 (MWe)
Cieľ
0,0021 (MWe)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
2,12 (MWh/rok)
Cieľ
2,12 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
26,3857 (t ekviv. CO2)
Cieľ
36,5 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
4,5422 (Kg/rok)
Cieľ
2,8 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
31,5914 (Kg/rok)
Cieľ
41,1 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1233,0 (m2)
Cieľ
1223,13 (m2)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
94,892 (MWh/rok)
Cieľ
53,5708 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
193,8003 (MWh/rok)
Cieľ
193,8003 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
98908,3 (kWh/rok)
Cieľ
140229,5095 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
220744,98 (kWh/rok)
Cieľ
217717,14 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
107187,3831 (kWh/rok)
Cieľ
155981,0099 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1019080901

Vlastník dokladu
Obec Rudinská
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
240,517 €
Schválené na preplatenie
240,517 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1019080901

Vlastník dokladu
Obec Rudinská
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
240,517 €
Schválené na preplatenie
240,517 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1019082801

Vlastník dokladu
Obec Rudinská
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
14,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1019082801

Vlastník dokladu
Obec Rudinská
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
139,476 €
Schválené na preplatenie
139,476 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1019082801

Vlastník dokladu
Obec Rudinská
Dodávateľ
3 Energy, s.r.o.
Žiadaná suma
139,476 €
Schválené na preplatenie
139,476 €
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér – externé riadenie 07/2018

Faktúra č. 20180054

Vlastník dokladu
Obec Rudinská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

Projektový manažér – externé riadenie 11/2018

Faktúra č. 20180076

Vlastník dokladu
Obec Rudinská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2019
Názov

Projektový manažér – externé riadenie 01/2019

Faktúra č. 2019002

Vlastník dokladu
Obec Rudinská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

Projektový manažér – externé riadenie 06/2019

Faktúra č. 2019030

Vlastník dokladu
Obec Rudinská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

Projektový manažér – externé riadenie 09/2019

Faktúra č. 2019053

Vlastník dokladu
Obec Rudinská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra 7/2019

Vlastník dokladu
Obec Rudinská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2019
Názov

Projektový manažér – externé riadenie 09/2018

Faktúra č. 20180064

Vlastník dokladu
Obec Rudinská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2019
Názov

Projektový manažér – externé riadenie 05/2019

Faktúra č. 2019024

Vlastník dokladu
Obec Rudinská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2019
Názov

Projektový manažér – externé riadenie 08/2019

Faktúra č. 2019046

Vlastník dokladu
Obec Rudinská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2019
Názov

Projektový manažér – externé riadenie 08/2018

Faktúra č. 20180058

Vlastník dokladu
Obec Rudinská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2018
Názov

Projektový manažér – externé riadenie 04/2019

Faktúra č. 2019018

Vlastník dokladu
Obec Rudinská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2019
Názov

Projektový manažér – externé riadenie 07/2019

Faktúra č. 2019038

Vlastník dokladu
Obec Rudinská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov IČO
Názov
3 Energy, s.r.o.
IČO
45293619
Názov
Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN
IČO
44475900
Názov
FLASH, spol. s r.o.
IČO
36377422
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.