Popis projektu

Projekt s názvom "Zníženie energetickej náročnosti budovy OCÚ Merník" je zameraný na zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy, obecného úradu v obci Merník. Žiadateľom je obec Merník, ako majiteľ budovy a pozemku. je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu prostredníctvom zateplenia obvodových stien, výmeny okien a zateplenie strechy. sú zamestnanci, ktorí v budove pracujú a obyvatelia obce Merník. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu" a .

je obec Merník, Merník 164, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj.

: riadenie projeku a publicita projektu.
V dôsledku realizácie projektu dôjde k obnove jednej verejnej budovy nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 1194,31m2. Realizáciou projektu dôjde ku zníženiu potreby energie v budove (rozdiel medzi celkovou ročnou spotrebou palív a energie pred a po realizácii opatrení energetickej efektívnosti) o 123 120,94 kWh/rok, pričom merná spotreba energie na vykurovanie sa zníži z 126,16 kWh/(m2.a) na 23,01 kWh/(m2.a), teda o 81,8%. Po ukončení realizácie projektu bude budova obecného úradu ultranízkoenergetická, energetická trieda sa zmení z "C" na "A1".


- počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove - 5
- počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie - 1


 

Viac
Subjekt
Obec Merník
Miesta realizácie
Merník
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2017 - 01.02.2020
Celková suma
236,096 €
Vlastné zdroje
11,805 €
Vyčerpané z projektu
160,771 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
20.02.2017
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
27.02.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
20.06.2018
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
27.02.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
3,611 (Kg/rok)
Cieľ
6,846 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
20567,6642 (kWh/rok)
Cieľ
47234,2171 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
3,3522 (t ekviv. CO2)
Cieľ
8,931 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
1,1766 (Kg/rok)
Cieľ
0,245 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1194,31 (m2)
Cieľ
1194,31 (m2)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
40,0923 (MWh/rok)
Cieľ
15,18 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
55,6443 (MWh/rok)
Cieľ
55,6443 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
15551,98 (kWh/rok)
Cieľ
40464,3407 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
152493,888 (kWh/rok)
Cieľ
153449,336 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Unistav

Vlastník dokladu
Obec Merník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,474 €
Schválené na preplatenie
63,474 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Unistav

Vlastník dokladu
Obec Merník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,474 €
Schválené na preplatenie
63,474 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Unistav 2

Vlastník dokladu
Obec Merník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,296 €
Schválené na preplatenie
97,296 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Unistav 2

Vlastník dokladu
Obec Merník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,296 €
Schválené na preplatenie
97,296 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Unistav 3

Vlastník dokladu
Obec Merník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Unistav 3

Vlastník dokladu
Obec Merník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Unistav 3

Vlastník dokladu
Obec Merník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za EC

Faktúra Enau

Vlastník dokladu
Obec Merník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Faktúra za EA

Faktúra Tenes

Vlastník dokladu
Obec Merník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2017
Názov

Faktúra za PD

Faktúra Inžinierska agentúra

Vlastník dokladu
Obec Merník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2017
Názov

Mzdy riadenie projektu

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Obec Merník
Dodávateľ
Obec Merník
Žiadaná suma
6,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra Inžinierska agentúra 2

Vlastník dokladu
Obec Merník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov IČO
Názov
Obec Merník
IČO
00332569
Názov
TENES, s.r.o.
IČO
46876618
Názov
Unistav Teplička, s.r.o.
IČO
36418633
Názov
Inžinierska agentúra, s. r. o.
IČO
36839051
Názov
ENAU s. r. o.
IČO
50444026
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.