Popis projektu

Hlavná úloha prestavby je zvyšovanie energetickej účinnosti jestvujúcej materskej školy pre obec
Vrakúň. Konštrukčne sa rieši so zateplením obvodových stien, strešnej vrstvy, výmenou okenných
a dverných konštrukcií a modernizáciou svetelných zdrojov. Technicky sa rieši centrálnym vykurovacím
systémom pomocou nového plynového kondenzačného kotla.

Budova v súčasnosti slúži ako materská škola s vlastnou kuchyňou, s troma triedami. Nachádza sa
v uzavretom areáli na dvore ktorého je detské ihrisko.  Vrámci prestavby sa rieši zadný vstup do budovy bez barieru, pomocou rampy. Pochopiteľne s realizáciou týchto činností dôjde aj k zlepšeniu vnútorných tepelno-technických vlastností a zrdavšiemu prostrediu pre deti, učiteľov a v neposlednom rade aj rodičov navštevujúcich materskú školu.

Viac
Subjekt
Obec Vrakúň
Miesta realizácie
Vrakúň
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.12.2018
Celková suma
365,413 €
Vlastné zdroje
18,271 €
Vyčerpané z projektu
365,413 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
31.07.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
10.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
05.06.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
10.12.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
71426,722 (kWh/rok)
Cieľ
132247,195 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
13,7244 (t ekviv. CO2)
Cieľ
25,7594 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
12,927 (Kg/rok)
Cieľ
25,5 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
7,7484 (Kg/rok)
Cieľ
14,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1180,52 (m2)
Cieľ
1180,52 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
77,049 (MWh/rok)
Cieľ
22,045 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
126,179 (MWh/rok)
Cieľ
126,179 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
49130,0 (kWh/rok)
Cieľ
104134,0442 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
319720,2767 (kWh/rok)
Cieľ
338880,1163 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Poradenské služby

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Vrakúň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2018
Názov

Poradenské služby

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Vrakúň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,280 €
Schválené na preplatenie
8,280 €
Realizácia
27.11.2018
Názov

Súpis vykonaných prác

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Vrakúň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346,678 €
Schválené na preplatenie
346,678 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Súpis vykonaných prác

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Vrakúň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,455 €
Schválené na preplatenie
10,455 €
Realizácia
26.11.2018
Názov IČO
Názov
Bala a.s.
IČO
36228427
Názov
Ing. Ladislav Vargončík
IČO
34496149
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.