Popis projektu

Materská škola v obci Spišský Hrušov, ktorá je predmetom realizácie projektu na zlepšenie energetickej efektívnosti sa nachádza v okrese Spišská Nová Ves v Košickom kraji. Cieľom projektu je realizácia energetických opatrení zameraných na úsporu energie. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu - Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ v obci Spišský Hrušov, ktorá je vo vecnom súlade s typom hlavnej aktivity - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v rámci špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Predmetom hlavnej aktivity bude realizácia týchto energetických opatrení vyplývajúcich z energetického hodnotenia budovy:

  • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií,
  • modernizácia vykurovacieho systému, osvetlenia.

Realizáciou projektu, ktorého výsledky budú užívať obyvatelia obce v počte 1260 ob. budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele:

Viac
Subjekt
Obec Spišský Hrušov
Miesta realizácie
Spišský Hrušov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2019 - 01.09.2019
Celková suma
524,717 €
Vlastné zdroje
26,236 €
Vyčerpané z projektu
524,018 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej efektívnosti MŠ v…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
26.02.2019
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
25.09.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
02.07.2018
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
138998,9106 (kWh/rok)
Cieľ
125728,746 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
93935,5001 (kWh/rok)
Cieľ
102307,6734 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
37,4333 (t ekviv. CO2)
Cieľ
22,01 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
14.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1129,3 (m2)
Cieľ
1111,66 (m2)
Naposledy aktualizované
14.02.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
59,927 (MWh/rok)
Cieľ
53,3297 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
5,4118 (Kg/rok)
Cieľ
3,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
23,8699 (Kg/rok)
Cieľ
28,21 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.02.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.02.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
142,278 (MWh/rok)
Cieľ
142,278 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
82351,0 (kWh/rok)
Cieľ
88948,3268 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.02.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce_do 07/2019

Faktúra za stavebné práce_do 07/2019

Vlastník dokladu
Obec Spišský Hrušov
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
374,098 €
Schválené na preplatenie
374,098 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce_do 07/2019

Faktúra za stavebné práce_do 07/2019

Vlastník dokladu
Obec Spišský Hrušov
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
374,098 €
Schválené na preplatenie
374,098 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce do 09/2019

Faktúra za stavebné práce_do 09/2019

Vlastník dokladu
Obec Spišský Hrušov
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
123,108 €
Schválené na preplatenie
123,108 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce do 09/2019

Faktúra za stavebné práce_do 09/2019

Vlastník dokladu
Obec Spišský Hrušov
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
123,108 €
Schválené na preplatenie
123,108 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce do 09/2019

Faktúra za stavebné práce_do 09/2019

Vlastník dokladu
Obec Spišský Hrušov
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,476 €
Schválené na preplatenie
8,476 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Energetický certifikát budovy

Faktúra za energetický certifikát

Vlastník dokladu
Obec Spišský Hrušov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
959 €
Schválené na preplatenie
959 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

Faktúra za publicitu - stála tabuľa

Faktúra za publicitu - stála tabuľa

Vlastník dokladu
Obec Spišský Hrušov
Dodávateľ
PROGRUP SK, s. r. o.
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Faktúra za publicitu - dočasný pútač

Faktúra za publicitu - dočasný pútač

Vlastník dokladu
Obec Spišský Hrušov
Dodávateľ
PROGRUP SK, s. r. o.
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
03.07.2019
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Spišský Hrušov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,880 €
Schválené na preplatenie
5,880 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Súhrnný účtovný doklad č. 1

Súhrnný účtovný doklad č. 1

Vlastník dokladu
Obec Spišský Hrušov
Dodávateľ
Obec Spišský Hrušov
Žiadaná suma
11,401 €
Schválené na preplatenie
11,401 €
Realizácia
16.09.2019
Názov IČO
Názov
Obec Spišský Hrušov
IČO
00329606
Názov
MIGI, spol. s r.o.
IČO
36187232
Názov
PROGRUP SK, s. r. o.
IČO
51014751
Názov
Valentín Bagin
IČO
33058229
Názov
DELWAY s.r.o.
IČO
47993669
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.