Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy - Obecného úradu v obci Margecany v okrese Gelnica na východnom Slovensku a to realizáciou jej komplexnej obnovy. 

Hlavnou aktivitou projektu sú opatrenia zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy, a to zateplenie obvodového plášťa, výmena vnútorného osvetlenia, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a inštalácia obnoviteľného zdroja energie - hybridného fotovoltaického zariadenia. Stavebné úpravy na obvodovom plášti pozostávajú zo zateplenia plochej strechy, zateplenia obvodových stien, kompletnej výmeny okien a dverí, výmeny klampiarskych výrobkov, zateplenia suterénneho muriva, zateplenia stropu suterénu a dokončovacích prác. 

Navrhovanými opatreniami pre verejnú budovu sa dosiahne zníženie potreby energie po ukončení realizácie projektu nad rámec platných minimálnych požiadaviek na úroveň budovy s takmer nulovou potrebou energie. Hlavné dosiahnuté pozitíva sú zníženie spotreby energie na vykurovanie o viac ako 60%, druhotné zníženie emisií CO2 a iných skleníkových plynov, odstránenie zatekania, zlepšenie tepelno-technických parametrov, zvýšenie kvality vnútorných priestorov, zlepšenie architektonického vzhľadu objektu a celkové predĺženie životnosti objektu.

Realizáciou projektu, ktorého výsledky budú užívať obyvatelia obce v počte 1935 obyvateľov budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele:
P0080 Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE MWh/rok 6,78
P0084 Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE MWh/rok 0,00
P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov t ekviv. CO2 5,484
P0250 Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove počet 4
P0470 Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie počet 1
P0612 Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek m2 1700,5
P0627 Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti MWh/rok 95,32
P0628 Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti MWh/rok 216,41
P0687 Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách kWh/rok 121090,00
P0689 Zníženie potreby energie vo verejných budovách kWh/rok 155 973
P0691 Zníženie produkcie emisií NOx kg/rok 42,6836
P0692 Zníženie produkcie emisií PM10 kg/rok 8,3184
P0694 Zníženie produkcie emisií SO2 kg/rok 9,98
P0701 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách kWh/rok 139 262
P0705 Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov MWe 0,009
P0706 Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov MW 0,009
P0707 Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov MWt 0,00

Viac
Subjekt
Obec Margecany
Miesta realizácie
Margecany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2016 - 01.01.2020
Celková suma
395,342 €
Vlastné zdroje
19,767 €
Vyčerpané z projektu
372,014 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zateplenie budovy obecného úradu v obci…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2016
Skutočný začiatok
31.03.2016
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
07.06.2018
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
27.03.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
42,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,009 (MW)
Cieľ
0,009 (MW)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,009 (MWe)
Cieľ
0,009 (MWe)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
170359,4117 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
9,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
5,484 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
8,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1719,4 (m2)
Cieľ
1700,495 (m2)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
64,8457 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
216,7947 (MWh/rok)
Cieľ
216,7947 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
151948,9251 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
140236,6508 (kWh/rok)
Cieľ
139263,9506 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektový manažér - externý

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,656 €
Schválené na preplatenie
5,656 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

Projektový manažér - externý

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,656 €
Schválené na preplatenie
5,656 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,660 €
Schválené na preplatenie
4,660 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,660 €
Schválené na preplatenie
4,660 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200,102 €
Schválené na preplatenie
200,102 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,619 €
Schválené na preplatenie
200,102 €
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér - externý

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,006 €
Schválené na preplatenie
3,006 €
Realizácia
03.03.2020
Názov

Projektový manažér - externý

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,006 €
Schválené na preplatenie
3,006 €
Realizácia
-
Názov

Energetický certifikát

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
1,140 €
Realizácia
03.03.2020
Názov

Energetický certifikát

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
1,140 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,360 €
Schválené na preplatenie
2,360 €
Realizácia
03.03.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,360 €
Schválené na preplatenie
2,360 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,089 €
Schválené na preplatenie
155,089 €
Realizácia
03.03.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,089 €
Schválené na preplatenie
155,089 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2020
Názov

Projektový manažér-externý

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2020
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2016
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Margecany

Suma celkom
19,848 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Winks s. r. o.
IČO
45243956
Názov
WOLIMEX s.r.o.
IČO
46223339
Názov
Ing. arch. Peter Hajtáš, A.P.H. ATELIÉR
IČO
32923112
Názov
Róbert Končík - ROKON
IČO
40108864
Názov
Cost & Accounting Management, s.r.o.
IČO
36691348
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.