Popis projektu

Predkladaný projekt rieši zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná. Pôvodné drevené otvorové konštrukcie  na objekte sú poškodené, takmer nefunkčné. Tepelno-izolačné vlastnosti týchto otvorových konštrukcií sú nevyhovujúce, nespĺňajú tepelnotechnické požiadavky na tepelnú ochranu budov a tým budova vykazuje veľké tepelné straty. Budova vykazuje veľké tepelné straty aj cez nezateplené obvodové steny, stropy nad suterénom, stropy spoločenskej sály a javiska, cez nezateplenú podlahu spoločenskej sály, nezateplený povalový priestor a plochú strechu nad hygienickými zariadeniami. S cieľom odstrániť uvedené nedostatky boli stavebným projektantom a energetickým audítorom navrhnuté zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, výmena svietidiel, hydraulické vyregulovanie vykurovacích telies, vybudovanie bezbariérového prístupu a sociálnej miestnosti pre imobilných. Uskutočnením týchto opatrení dôjde k realizácii hlavnej aktivity projektu , pričom táto bude doplnená o 2 podporné aktivity projektu – „Publicita projektu“ a „Externé riadenie projektu“. Vďaka realizácii projektu sa stane budova modernejšia, funkčnejšia energeticky i finančne menej náročná. Okrem toho bude bezpečnejšia, ekologickejšia aj estetickejšia. Projekt sa bude realizovať v obci Terany. Realizáciou projektu bude dosiahnutá a budova bude preklasifikovaná z energetickej triedy C do energetickej triedy

Viac
Subjekt
Obec Terany
Miesta realizácie
Terany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.05.2020
Celková suma
228,761 €
Vlastné zdroje
11,438 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
14.04.2017
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
29.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
4,738 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
20.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
4,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.10.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.10.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
980,54 (m2)
Cieľ
981,0 (m2)
Naposledy aktualizované
20.10.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
14,9724 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
59,88 (MWh/rok)
Cieľ
34,9 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
19927,6204 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
110897,58 (kWh/rok)
Cieľ
110982,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
23330,0999 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. OF200003

Vlastník dokladu
Obec Terany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. OF200003

Vlastník dokladu
Obec Terany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Projektový manažér – externé riadenie (5/2020)

Faktúra č. 1142020

Vlastník dokladu
Obec Terany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Projektový manažér – externé riadenie (4/2020)

Faktúra č. 1112020B

Vlastník dokladu
Obec Terany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Projektový manažér – externé riadenie (02/2020)

Faktúra č. 132020

Vlastník dokladu
Obec Terany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Projektová dokumentácia (záloha)

Faktúra č. 20170021

Vlastník dokladu
Obec Terany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2017
Názov

Projektový manažér – externé riadenie (01/2020)

Faktúra č. 122020

Vlastník dokladu
Obec Terany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Projektový manažér – externé riadenie (03/2020)

Faktúra č. 152020

Vlastník dokladu
Obec Terany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Projektový manažér – externé riadenie (09/2018 - 01/2019)

Faktúra č. 182019

Vlastník dokladu
Obec Terany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2019
Názov

Projektová dokumentácia (doplatok)

Faktúra č. 20VF00009

Vlastník dokladu
Obec Terany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. OF200084

Vlastník dokladu
Obec Terany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Stavebný dozor 50 %

Faktúra č. 202009

Vlastník dokladu
Obec Terany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Terany

Suma celkom
222,799 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
222,799 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
COBRA BAUART, s.r.o.
IČO
44413301
Názov
VERÓNY OaS s.r.o.
IČO
47210621
Názov
NUNAVUT, s. r. o.
IČO
44631375
Názov
e-Gemini s. r. o.
IČO
47504153
Názov
COBRA BAUART, s.r.o.
IČO
44413301
Názov
Energetické certifikáty s. r. o.
IČO
50782126
Názov
R E K O S T A V v.o.s.
IČO
31560717
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.